Определение №60249/09.06.2021 по дело №4021/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно задължението на въззивния съд да обсъди всички събрани по делото доказателства, които са от значение за спора, както и доводите и възраженията на страните.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 4021/2020 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

С решение № 102 от 23.03.2020 г. по в.гр.д. № 343/2019 г. на Пернишкия окръжен съд е отменено решение № 10 от 19.02.2019 г. по гр.д. № 1042/2017 г. на Радомирския районен съд и вместо него е постановено друго, с което е отхвърлен предявеният от В. С. М. против А. Г. И. иск с правно основание чл. 124, ал.1 ГПК за установяване, че ответницата И. не е собственик на следния недвижим имот: УПИ ХІХ-237 в кв. 30 по плана на [населено място], общ. Радомир, с площ 1 272 кв.м.

В срока по чл. 283 ГПК въззивното решение е обжалвано с касационна жалба, подадена от адв. И. Т. като пълномощник на В. С. М.. В жалбата са изложени подробни доводи за неправилност на въззивното решение като необосновано, постановено при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и нарушение на материалния закон.

Жалбоподателката сочи, че са налице предпоставките на чл. 280, ал.1 ГПК, т.1 и 3 и чл. 280, ал.2 ГПК за допускане на решението до касационно обжалване.

В писмен отговор на касационната жалба ответницата по касация А. Г. И. изразява становище, че касациоинната жалба следва да се остави без разглеждане, тъй като липсва конкретно изложение на касационните основания.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предмет на спора за собственост между страните е недвижим имот, за който е установено, че произхожда от В. С. Г.. Той е починал през 1931 г. и е оставил за наследници по закон съпруга П. И. В., починала през 1974 г., и три деца-Г. В. Г., С. В. Г. и Б. В. В., починала през 1944 г. Неин наследник по закон е дъщеря й М. В. П..

С нотариален акт № 45, т.ІІ, дело № 431/1982 г. Г. В. Г. е признат за собственик по давност на четири парцела в землището на [населено място]: на дворно място с площ 1 412 кв.м, съставляващо парцел ХVІІ-237 по плана на [населено място], ведно с построените в него жилищна сграда и част от стопанска постройка; на дворно място с площ 1 147 кв.м, съставляващо парцел ХVІІІ-237, ведно със стопанска сграда; на празно дворно място с площ 1 272 кв.м , съставляващо парцел ХІХ-237 и на дворно място с площ 1 423 кв.м, съставляващо парцел ХХ-237, ведно със стопанска сграда в него.

С договор за продажба, сключен с нотариален акт № 45, т.ІІ, дело № 533/1985 г. Г. Г. продал на своята дъщеря С. Г. В. и нейния съпруг П. Й. В. 1/2 ид. част от парцел ХІХ-237. С нотариален акт № 14, т.ІІ, дело № 534/1985 г. дарил останалата 1/2 ид. част на А. Г. И..

През 1988 г. С. В. Г. предявил против Г. В. Г. и М. В. П. иск за делба на парцели ХVІІ-237, ХVІІІ-237, ХІХ-237 и ХХ- 237. С решение № 114 от 21.03.1989 г. по гр.д. № 38/1989 г. на Радомирския районен съд същите са допуснати до делба между посочените лица при равни права-по 1/3 ид. част за всеки от тях. Това решение е било потвърдено с решение № 238 от 08.06.1989 г. по гр.д. № 248/1989 г. на Пернишкия окръжен съд. В мотивите на решението си второинстанционният съд е обсъдил представените пред него доказателства за извършените от Г. Г. разпоредителни сделки с част от делбените имоти и е приел, че съгласно чл. 76 ЗН те

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари