Определение №60249/17.08.2021 по дело №2934/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60249

  София 17.08.2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети август през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Папазова ч.гр.д.№ 2934 по описа за 2021 г. и за да се произнесе взе пред вид следното :

  Производството е с правно основание чл.282 ал.2 от ГПК.

  Образувано е въз основа на подадена молба от „Гала Традиция“ ООД, представлявано от управителите Ж.Г. и Г.Г., чрез процесуалния представител адвокат Ш. с искане за спиране на изпълнението на постановеното въззивно решение № 922 от 19.05.2021г. по в.гр.д.№ 476/2021г. на ОС Варна, с което е потвърдено решение № 261276 от 23.11.2020г. по гр.д.№ 8339/2019г. на РС Варна, в частта с която дружеството е осъдено, на основание чл.200 КТ, да заплати на Д. И. Д. сумите от 18 000лв., обезщетение за причинени неимуществени вреди, претърпени вследствие трудова злополука, настъпила на 8.06.2016г., изразяващи се в претърпени болки и страдания от множество счупвания на десен долен крайник, нарушение на съня, работоспособността и обичайния начин на живот, както и нарушено психо-емоционално състояние, ведно със законната лихва, считано от 31.05.2019г., от 68.80лв., обезщетение за причинени имуществени вреди под формата на претърпени загубени, изразяващи се в заплатени такси за операция и закупуване на помощни средства и от 5 435.12лв., обезщетение за забава върху присъдената главница от 18 000лв.

  Срещу така постановеният въззивен акт молителят е подал касационна жалба по пощата на 2.07.2021г. /и входирана в съда с вх.№ 13326 от 6.07.2021г./, която е в процес на администриране. Същата е подадена в предвидения в чл.283 ГПК срок /въззивният акт е връчен на страната на 2.06.2021г./

  С разпореждане № 185 от 29.07.2021г. на молителя е указано да внесе парично обезпечение по специалната сметка на ВКС в размер на 23 503.92лв.

  Постъпила е молба с вх.№ 66320 от 17.08.2021г.,с пощенско клеймо от 16.08.2021г., към която е приложено платежно нареждане, установяващо че указанията са изпълнени.

  Върховният касационен съд, в настоящия състав, след като съобрази направеното искане и материалите по делото, намира следното :

  Съгласно чл.282 ал.2 т.1 от ГПК - касационния съд, по искане на страната може да спре изпълнението на осъдително въззивно решение за парично вземане, при наличие на подадена в срок касационна жалба и надлежно представено обезпечение в размер на присъдената сума.

  В случая по делото е приложена справка от счетоводството на съда от 17.08.2021г., от която се установява, че по специалната сметка за обезпечения на ВКС, е постъпила сумата от 23 503.92лв. Същата съвпада по размер със сумата, предмет на подадената от молителя касационна жалба, т.е. внесеният размер на обезпечението отговаря на изискванията на чл.282 ал.1 т.1 от ГПК.

  С оглед на изложеното, като взе пред вид, че са налице законовите предпоставки - подадена в срок касационна жалба срещу въззивно осъдително решение и надлежно представено обезпечение в определения от закона размер, настоящият съдебен състав намира молбата за спиране на изпълнението за основателна, поради което Върховният касационен съд

  О П Р Е Д Е Л И :

  СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на обжалваното въззивно решение№ 922 от 19.05.2021г. по в.гр.д.№ 476/2021г. на ОС Варна до произнасянето по подадената касационна жалба от „Гала Традиция“ ООД касационна жалба с вх.№ 13326 от 6.07.2021г.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

  ЧЛЕНОВЕ : 1.

  2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари