Определение №60249/21.12.2021 по дело №2403/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60249

  София, 21.12.2021 година

  Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в съдебно заседание на двадесети декември две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

  ЧЛЕНОВЕ:

  БОНКА ЙОНКОВА

  ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

  изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова т. д. № 2403/2021 г.

  Производството е по чл. 303, ал. 1, т. 3 ГПК.

  Образувано е по молба на „Ай Пи Ем“ ЕООД (н.), [населено място], чрез управителя И. П. М., за отмяна на влязло в сила определение № 8536 от 08.06.2020 г. по гр. д. № 2615/2020 г. на Софийски градски съд, I-6 състав, с което e прекратено производството по делото поради липса на положителна процесуална предпоставка за предявяване на исковете – липса на представителна власт на управителя на ищцовото дружество.

  Молителят аргументира искането си за отмяна на посоченото определение с основанието по чл. 303, ал. 1, т. 3 ГПК, без обаче да посочва конкретен акт, който впоследствие е бил отменен. В молбата за отмяна са развити подробни съображения за неправилност на прекратителното определение, чиято отмяна се иска.

  Ответниците по молбата – „Юробанк България“ АД (универсален правоприемник на „Банка Пиреос България“ АД), [населено място] и М. Ш. – синдик на „Ай Пи Ем“ ЕООД (н.), [населено място] – оспорват същата и молят за оставянето й без разглеждане като недопустима, респ. за оставянето й без уважение като неоснователна, по съображения, изложени в писмени отговори съответно от 23.09.2021 г. и от 28.09.2021 г.

  Върховен касационен съд, състав на Търговска колегия, Второ отделение, като прецени данните по делото и доводите на страните, с оглед релевираното основание за отмяна, приема следното:

  Молбата за отмяна е подадена от надлежна страна и в установения в чл. 305, ал. 1, т. 3 ГПК преклузивен 3-месечен срок. Същата обаче е недопустима като насочена срещу акт, неподлежащ на отмяна.

  Съгласно задължителната съдебна практика – т. 6 от Тълкувателно решение № 7/2014 г. от 31.07.2017 г. на ОСГТК на ВКС: Производството по чл. 303 - чл. 309 ГПК е извънинстанционно производство за контрол по отношение на неправилни съдебни решения; Извънредният характер на производството произтича от относимостта му единствено към влезли в сила решения, както и от необходимостта за защита срещу тяхната неправилност в ограничен брой случай, изчерпателно изброени и лимитативно въведени; Този характер на производството обуславя приложимостта му не към всички актове на съдилищата, а само към определена категория съдебни актове – решения, ползващи се със сила на пресъдено нещо и определения, имащи техните правни последици; Като извънредно процесуално средство за съдебен контрол на неправилни решения, ползващи се със сила на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари