Разпореждане №60249/31.12.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60249

  гр. София, 31.12.2021 г.

  ВАСИЛКА ИЛИЕВА – председател на Четвърто гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховен касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 609009 от 21.12.2021 г., констатира следното:

  Производство по чл. 274, ал. 3 ГПК - II поток:

  Частна касационна жалба вх. № 2913 от 25.10.2021 г., срещу определение № 335 от 29.09.2021 г. по въззивно ч. гр. д. № 429/2021 г. на Окръжен съд – Сливен отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК – препис от определението е връчен на 15.10.2021 г., по ел. поща на 22.10.2021 г.;

  2/ не подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК – с оглед цената на иска 3 181.00 лв.;

  3/ не отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК – има данни жалбата да е подадена по ел. поща и да е подписана с ел. подпис, но върху нея не е отразено с удостоверителен щемпел това обстоятелство;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК – след указания, също липсва индикация за положен електронен подпис;

  5/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК за адв. М. Д. – на л. 8 от първоинстанционното дело е приложено нотариално заверено пълномощно в полза на М. Д.;

  6/ внесена е държавна такса в дължимия размер съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК – след указания;

  7/ осъществена е процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи.

  Предвид изложеното, постъпилата частна касационна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 274 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на администриращия съд за отстраняване на констатираните нередовности.

  УКАЗВА на администриращия съд за необходимостта от изпълнение на задълженията му съгласно Глава единадесета „а“ от ГПК – „ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ И АКТОВЕ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА“. На основание чл. 102г ГПК съдът извършва служебно техническа проверка на извършените действия в електронна форма. Същият следва да приложи разпечатка от електронния файл, удостоверяващ валидността на положения квалифициран електронен подпис върху електронния документ. Съгласно чл. 102з ГПК, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари