Разпореждане №60248/31.12.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60248

  гр. София, 31.12.2021 г.

  ВАСИЛКА ИЛИЕВА – председател на Четвърто гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховен касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 608985 от 21.12.2021 г., констатира следното:

  Преписката е образувана по касационна жалба вх. № 5403 от 15.10.2021 г. срещу решение № 117 от 26.08.2021 г. по в. гр. д. № 205/2021 г. на Апелативен съд – Велико Търново.

  Касационното производство е по чл. 439 ГПК – II поток:

  Касационната жалба отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК - препис от обжалваното решение е връчен на 14.09.2021 г., п. к. от 14.10.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – на л. 7 и 99 от първоинстанционното дело;

  6/ с определение № 260116 от 02.10.2020 г. по гр. д. № 179/2020 г. на Окръжен съд - Русе /л. 57/ жалбоподателят е освободен от внасяне на държавна такса и разноски;

  7/ осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор по ел. поща, подписан с ел. подпис, като липсва разпечатка от електронен файл за проверка валидността на положения КЕП, която техническа проверка може да бъде служебно извършена единствено от администриращия жалбата съд, в чиято електронна система е постъпил електронният документ; приложените образи от пълномощни не са заверени с електронен подпис, съгласно изискването на чл. 102з ГПК.

  Предвид изложеното в т. 7, постъпилата касационна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 284 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на администриращия съд за отстраняване на констатираните нередовности.

  УКАЗВА на администриращия съд за необходимостта от изпълнение на задълженията му съгласно Глава единадесета „а“ от ГПК – „ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ И АКТОВЕ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА“. На основание чл. 102г ГПК съдът извършва служебно техническа проверка на извършените действия в електронна форма. Същият следва да приложи разпечатка от електронния файл, удостоверяващ валидността на положения квалифициран електронен подпис върху електронния документ. Съгласно чл. 102з ГПК, когато електронните изявления ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари