Разпореждане №60247/03.11.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60247

  гр. София, 03.11.2021 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА – председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 607392 от 01.11.2021 г., констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 344, ал. 1, т. 1 и 3 КТ - II поток

  Касационна жалба вх. № 264747 от 06.07.2021 г. срещу решение № 260118 от 02.06.2021 г., постановено по в. гр. д. № 163/2021 г. на Окръжен съд Кюстендил, отговаря частично на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК- препис от обжалваното решение е връчен на касатора на 04.06.2021 г. /пощ. клеймо от 02.07.2021 г./;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря частично на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК – изложението е ксерокопие;

  5/ приложено е пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – л. 39 от І-инст.дело;

  6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил отговор вх. № 265872 от 26.10.2021 г. – в срок /препис от касационната жалба е връчен на страната на 21.10.2021 г./; с приложено към отговора адв. пълномощно.

  Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК и следва да бъде върната на администриращия съд, за привеждане в съответствие с изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 и сл. ГПК:

  - за даване на указания страната да представи саморъчно подписани документи, а именно - изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК да бъде подписано от процесуалния представител на касатора адв. В. П.. В случай, че изложението бъде подписано с електронен подпис, администриращият съд следва да извърши проверка на валидността на положения КЕП върху същото, като бъде приложена разпечатка от електронния файл, удостоверяващ неговата валидност.

  По изложените съображения, председателят на Трето отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписка вх. № 607392 от 01.11.2021 г. на Кюстендилския окръжен съд за отстраняване на констатираните нередовности, на основание чл. 285, ал. 1 ГПК.

  След изпълнение на указанията, преписката да бъде върната на ВКС за произнасяне по постъпилата касационна жалба.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари