Решение №60246/22.12.2021 по дело №252/2021

Спорът е допуснат до касация с Определение №388/13.05.2021 по дело №252/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Налице ли е правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него ел.енергия след изменението на Закона за енергетиката, в сила от 17.07.2012 г. и при действието само на чл.48, чл.49, чл.50 и чл.51 ПИКЕЕ, в сила от 16.11.2013 г.?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в открито съдебно заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:
Велислав Павков, Десислава Попколева

при участието на секретаря Даниела Цветкова, като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 252 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

С определение № 388 от 13.05.2021 г. по настоящото дело, по касационна жалба на „Енерго-Про Продажби“ АД, е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 1078 от 09.10.2020 г., постановено по в.гр.д. № 1607/2020 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което като е потвърдено решението от 17.03.2019 г. на Районен съд Варна по гр.д. № 18080/2019 г., е уважен предявения от Т. Г. Г. против касатора отрицателен установителен иск по чл.124, ал.1 ГПК, като е прието за установено между страните, че ищцата не дължи на ответника сумата от 8145,44 лв., представляваща стойността на доставена, но неотчетена ел.енергия за периода от 12.12.2017 г. до 11.12.2018 г. по партида с кл.№ ....., аб. №...... за обект на адрес: [населено място], [улица], за която сума е издадена фактура № ..... от 23.10.2019 г.

Касационен въпрос

Обжалването е допуснато при условията на чл.280, ал.1, т.1 ГПК по въпроса налице ли е правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него ел.енергия след изменението на Закона за енергетиката, в сила от 17.07.2012 г. и при действието само на чл.48, чл.49, чл.50 и чл.51 ПИКЕЕ, в сила от 16.11.2013 г.

Касаторът обжалва решението на въззивния съд като поддържа неправилност на същото, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл.281, т.3 ГПК.

Ответникът по касационната жалба /ищец в производството/ - Т. Г. Г., чрез пълномощника си адв. М. е депозирала отговор, в който поддържа становище за нейната неоснователност.

Мотиви

По поставения материалноправен въпрос има установена практика с решения на Върховния касационен съд, вкл. и посочените от касатора, според която при липса на специална регламентация на процедурата и начина за преизчисляване на ел.енергия ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

  • Определение №388/13.05.2021 по дело №252/2021 3
    Определение №388/13.05.2021 по дело №252/2021
    Налице ли е правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него ел.енергия след изменението на Закона за енергетиката, в сила от 17.07.2012 г. и при действието само на чл.48, чл.49, чл.50 и чл.51 ПИКЕЕ, в сила от 16.11.2013 г.?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари