Определение №60246/12.08.2021 по дело №1998/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60246

  София, 12.08.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 23.06.2021 година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зоя Атанасова

  ЧЛЕНОВЕ: Владимир Йорданов

  Димитър Димитров

  разгледа докладваното от съдия Йорданов

  ч. гр.дело № 1998 /2021 г.

  Производството е по чл.274 ГПК.

  Производството по делото е образувано по частна жалба на „Кепитъл инвест ВТ" ЕООД - [населено място] против определение № 61 от 18.01.2021 г. постановено по в.ч.гр.д. № 949 /2020 г. на Великотърновски окръжен съд, с което е потвърдено разпореждане от 18.06.2020 г. по изп.д. № 39 /2016 г. на ЧСИ Д. Б., рег. № ***, с район на действие Великотърновски окръжен съд, за връщане на жалба срещу постановление за възлагане.

  Постъпил е отговор в срок от „С.Г. Груп“ ЕАД, с който се навеждат доводи за неоснователност на жалбата.

  Настоящият състав приема, че частната жалба е подадена срещу определение на окръжен съд, което не подлежи на обжалване, поради което е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане по същество, поради следното:

  Обжалваното определение на окръжния съд с правно основание чл.436,ал.4 вр. чл.262,ал.2,т.1 ГПК е постановено по жалба на „Кепитъл инвест ВТ" ЕООД срещу действие на частен съдебен изпълнител – разпореждане, с което е оставена без разглеждане частна жалба срещу постановление за възлагане поради просрочие на частната жалба.

  Великотърновският окръжен съд е разгледал жалбата по същество, намерил я е за неоснователна и е потвърдил обжалваното разпореждане на ЧСИ.

  С правилото на чл.437,ал.4 ГПК е предвидено изрично, че в случаите, когато окръжният съд се произнесе по основателността на жалбата, неговият акт е окончателен, с него се е изчерпал процесуалният ред за разглеждане на спора и обжалваният съдебен акт не подлежи на обжалване.

  В този смисъл е и установената практика на ВКС, която се основава на приетото с ТР №3 /12.07.2005 г. по т.д. № 3 /2005 г. на ОСГТК на ВКС, за което ВКС приема, че не е изгубило значението си и при действието на ГПК от 2007 г., с който производството по обжалване действията на съдебния изпълнител (чл.435–чл.438 ГПК) също е уредено като контролно – отменително едноинстанционно съдебно производство и когато окръжният съд се произнесе по съществото на жалбата, неговото решение е окончателно и не подлежи на обжалване – чл.437,ал.4 ГПК (така определение № 148 /13.04.2015 г. по ч. гр. д. № 1583 /2016 г., ІІІ г.о.; определение № 148 /13.04.2015 г. по ч. гр. д. № 1583 /2016 г., ІІІ г.о.; определение № 175 /06.04.2017 г. по ч. гр. д. № 949 /2017 г., ІV г.о.; определение № 421 /15.11.2017 г. по ч. гр. д. № 3281 /2017 г., ІІІ г.о.; определение № 148 /13.04.2015 г. по ч. гр. д. № 1583 /2016 г., ІІІ г.о.; определение № 462 /24.10.2019 г. по ч. гр. д. № 3860 /2019 г., ІІІ г.о.). И доколкото съгласно чл.437,ал.4 ГПК решенията на окръжния съд по жалби срещу действията на съдебния изпълнител по същество на спора са окончателни, то съгласно правилото на чл.274,ал.4 ГПК и определенията, с които окръжният съд се произнася по същество по преграждащите развитието на производството актове на съдебния изпълнител не подлежат на последващ съдебен контрол – както по общия ред за обжалване на определенията като вид съдебни актове, така и на касационен контрол при условията на чл.274,ал.3 ГПК. (така определение № 67 /04.02.2020 г. по ч. гр. д. № 4240 /2019 г., ІІІ г.о. и споделеното с него определение (към което препраща) № 30 /26.01.2017 г. по ч. гр. д. № 5189 /2016 г., ІІ г.о.).

  С оглед изхода от това производство частният жалбоподател няма право на разноски, а насрещната страна не е направила искане за присъждане на разноски и не е представила списък и доказателства за извършени разноски, поради което разноски не следва да се присъждат.

  Воден от изложеното съдът

  ОПРЕДЕЛИ:

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба вх. № 1256 /24.02 2021 г.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари