Разпореждане №60245/02.11.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60245

  гр. София, 02.11.2021 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА – председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 607155 от 25.10.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК - II поток.

  Частна жалба вх. № 13720/04.08.2021 г. /подадена по ел. поща на 03.08.2021 г./ срещу определение № 1687 от 28.06.2021 г. по гр. д. № 3315/2020 г. на Софийски апелативен съд:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК – препис от определението е получен на 27.07.2021 г.;

  2/ не може да се установи дали отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК – въпреки твърденията на жалбоподателя в молба от 05.10.2021 г., че частната жалба е подписана с квалифициран електронен подпис, от разпечатаното й копие това не се установява;

  3/ частната жалба е подадена чрез адвокат – пълномощно на л. 107 и л. 108 в I инст.;

  4/ не се дължи внасяне на държавна такса – производството е с предмет дължимост на държавна такса;

  5/ осъществена е процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор.

  Предвид изложеното, постъпилата частна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 274 и сл. ГПК и следва да бъде върната на администриращия съд на основание чл. 275, ал. 2 ГПК, за привеждане в съответствие с изискванията за редовност на разпоредбата на чл. 260 ГПК, при съблюдаване правилата на глава единадесета „а“ от ГПК – „ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА“, както следва:

  - за извършване служебно на техническа проверка на осъществените действия в електронна форма, като бъде приложена разпечатка от електронния файл, удостоверяващ валидността на положения квалифициран електронен подпис;

  - ако при проверката в електронната система на съда се установи, че положеният квалифициран електронен подпис не е валиден, или не принадлежи на подателя, или няма такъв, да бъде указано на страната да отстрани констатираните нередовности, като: 1) изпрати валидно подписани в електронна форма документи или 2) представи саморъчно подписани документи.

  По изложените съображения, председателят на Трето отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА преписката на Софийски апелативен съд за изпълнение на указанията.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари