Определение №60242/19.07.2021 по дело №1122/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60242

  гр. София, 19.07.2021 г..

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в закрито заседание на 12 юли през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗОЯ АТАНАСОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

  като разгледа докладваното от съдия З. Атанасова

  ч.гр.дело № 1122 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството по делото е по реда на чл.274, ал. 2 ГПК.

  Образувано е по подадена частна жалба от ищеца Ц. Х. Ц., чрез адв.Г. А. срещу определение № 29/19.01.2021 г. по в.гр.дело № 158/2020 г. на Великотърновския апелативен съд в частта, с която е оставено без уважение искането на жалбоподателя за освобождаване от внасяне на разноски по производството по делото. Поддържаното основание за неправилност на определението в обжалваната част е незаконосъобразност. Неправилно според жалбоподателя въззивният съд е констатирал, че от представената по делото декларация за материално и гражданско състояние той има достатъчно средства, за да заплати следващите се съдебни разноски, тъй като има дялово участие в търговски дружества, макар те да не са осъществявали дейност в периода 2017 г. – 2019 г. Счита, че този извод е необоснован. Поддържа се, че общият месечен доход на жалбоподателя е в размер на сумата 1690 лв., получаван на основание трудов и граждански договор, че тази сума е недостатъчна за издръжката на трите малолетни деца и домакинството, съответно поради това е невъзможно да отдели сума за съдебни разноски. Според жалбоподателя съдът не е съобразил разясненията, дадени в мотивите към т.12 от т.р. № 6/2012 г. на ОСГТК на ВКС, според които искането по чл.83,ал.2 ГПК, дори когато е направено при обжалване на съдебен акт се преценява не само с оглед на конкретно задължение да се плати държавна такса или съдебни разноски по жалбата, съответно във връзка с отговора по нея, а доколко страната разполага с достатъчно средства, за да се натовари с плащането на таксите и съдебните разноски в съдебното производство. Поддържа се, че от представената по делото декларация за материално и гражданско състояние, липсата на приходи извън декларираните, липсата на дейност на дружествата, участието в които съдът е отчел като имуществен актив с неизвестна, но достатъчна стойност налага извод, че по смисъла на чл.83,ал.2 ГПК жалбоподателят е лишен от обективна имуществена възможност да заплаща съдебни разноски за въззивната и всички други съдебни инстанции. Искането е да се отмени обжалваното определение и се постанови друго, с което жалбоподателят се освободи от заплащане на разноски в производството по делото.

  Ответникът по частната жалба Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество/КПКОНПИ/, чрез И. Ц., ст.инспектор в ТО В. при ТД С. в писмен отговор е изразил мотивирано становище за неоснователност на жалбата. Според ответника по частната жалба правилно ВТАС е приел, че независимо от декларираната липса на достатъчно средства, с оглед издадената от Ц. декларация по чл.83,ал.2 ГПК не са налице предпоставките на цитирания текст, за да се признае, че същият не разполага с достатъчно финансови средства да заплати дължимите разноски по делото. Поддържа се, че декларираните от Ц. обстоятелства, като ниския размер на получаваните от него доходи за издръжка на три малолетни деца и съжителстващото с него лице и обстоятелството, че е съдружник в търговски дружества, които не са осъществявали дейност през 2017,2018 г., 2019 г. и 2020 г. не дават основание да бъде освободен от заплащане на разноските по делото. Според ответника по жалбата тези обстоятелства създават затруднение, но не правят невъзможно заплащането на разноските. Сочи се, че жалбоподателят получава възнаграждение по договор за управление и контрол в търговско дружество”Ланер Транс” ЕООД, и трудово възнаграждение по допълнителен трудов договор с „Фактис Фрейд” ООД, че притежава имущество, което може да бъде осребрено или ползвано като обезпечение за кредит – лек автомобил и дружествени дялове в 4 търговски дружества. Поддържа се, че е в трудоспособна възраст липсват доказателства за

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари