Решение №60241/14.12.2021 по дело №4726/2016

Спорът е допуснат до касация с Определение №340/26.04.2021 по дело №4726/2016

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос
По кой процесуален ред и от кой съд следва да се разгледа искът за отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на Европейския съюз?
Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и пети октомври две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:
Велислав Павков, Десислава Попколева

при секретаря Даниела Цветкова в присъствието на прокурора Станева като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 4726 по описа за 2016 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на НАП и насрещна касационна жалба на „Зенит” ООД против решение от 01.06.2016 г., постановено по гр.д. № 181/2016 г. от състав на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдено решение № 606/03.12.2015 г. по гр. д. № 374/2014 г. на Окръжен съд – Пазарджик в частите, с които е уважен предявеният от „Зенит” ООД иск по чл. 4, пар. 3 ДЕС срещу НАП за обезщетение за причинени имуществени вреди в общ размер на 42 645, 46 лева и е отхвърлен предявения иск срещу Администрацията на Министерски съвет и Административен съд– Пазарджик, в качеството им на солидарни длъжници с НАП, за същата сума.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато, по проверка допустимостта на постановеното съдебно решение, във връзка и с направеното възражение относно процесуалния ред за разглеждането на спора.

С обжалваното решение, съдът се е прознесъл по обективно съединени искове с правно основание чл.1 ЗОДОВ вр. чл.4, пар.3 ДЕС, като е приел, че исковете са основателни.

По въпроса, по кой процесуален ред следва да се разглеждат искове на това правно основание, с определение на ОСГК на ВКС и ВАС по образуваното т.д.№ 2/2015 г. искането за тълкуване е отклонено, с оглед настъпило законодателно изменение, в което се регламентира изрично този процесуален ред.

Мотиви

Според общото правило на чл. 14, ал. 1 ГПК всички граждански дела са подведомствени на гражданските съдилища. Споровете за отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на Европейския съюз са гражданскоправни и по общо правило те подлежат на разглеждане от гражданските съдилища по реда на ГПК, доколкото не е предвидено нещо друго в специален закон. С новия чл. 2в ЗОДОВ (ДВ, бр. 94 от 2019 г.) от подведомствеността на гражданските съдилища са изключени исковете за отговорността на държавата и общините за вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица, като същите се разглеждат от ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари