Определение №60241/19.07.2021 по дело №1271/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60241

  гр. София, 19.07.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети юли през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа, докладваното от съдия Любка Андонова гр. дело № 1271 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.274 ал.2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на „Дейвид Дойл Електрикъл“ ООД, представлявано от управителя Дейвид Дойл, гражданин на Ирландия, подадена чрез процесуалния представител адв.К. О. от АК-Варна срещу определение № 12075 от 14.11.2020 г, /погрешно посочено в жалбата като определение от 7.12.20 г/ по гр.дело № 3274/2019 г на САС, Гражданска колегия, 2 състав, с което е оставена без уважение молба вх.№ 72668 от 17.8.20 г, подадена от „Дейвид Дойл Електрикъл“ ООД по чл.248 ГПК.

  В частната жалба се подържа, че обжалваното определение е неправилно, незаконосъобразно и напълно немотивирано.Счита, че качеството на престираната от адвоката услуга не може да бъде аргумент при преценката относно намаляване на адвокатското възнаграждение на противната страна.Иска се отмяна на постановеното определение и уважаване на искането за намаляване на адвокатското възнаграждение на противната страна при условията на чл.78 ал.5 ГПК.

  Ответникът по частната жалба Етажна собственост на сграда с идентификатор 02676.155.126.1 [населено място] оспорва същата по съображения, изложени в писмен отговор, депозиран от процесуалния представител адв.В. Д. от САК.Излага съображения, че не следва да бъде намалено адвокатското възнаграждение, тъй като противната страна е инициирала множество ненужни усложнения, които са довели до извършване на редица съдопроизводствени действия от пълномощника, и проучване на регламенти, поради това заплатеното възнаграждение съответства на фактическата и правна сложност на делото.

  Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение намира следното :

  Частната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

  С определение № 11734/22.7.20 г по гр.дело № 3274/19 г, САС, ГО, 2 състав е приел, че възражението на частния жалбоподател, направено на основание чл.78 ал.5 ГПК не следва да бъде зачетено, тъй като проведената от адв.О. защита не е била адекватна и съдът е бил този, който е следвало да извлича волята на страната чрез тълкуване.Неадекватно проведената защита е изисквала провеждането на множество процесуални действия-изслушване на съдебно-графологична експертиза относно автентичността на подписа на лице, живеещо в чужбина, превод и връчване на книжа в Ирландия, проучване на Европейски регламент, с оглед осъществяване на правно съдействие.Това е предполагало процесуалният представител на ответника по жалбата да проведе защита по дело, с фактическа и правна сложност, поради което заплатеното възнаграждение в размер на 3721, 75 лв не е прекомерно.

  По основателността на подадената частна жалба, Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение намира следното :

  Искането за редуциране на присъдените разноски на противната страна поради прекомерност е основателно, поради следните съображения:

  С разпоредбата на чл. 78, ал. 5 ГПК е предвидена възможността да бъде намалено заплатеното от страната възнаграждение за един адвокат в случаите, когато то е прекомерно.Съгласно разясненията, дадени в т. 3 от Тълкувателно решение № 6/2012 година на ОСГТК на ВКС, съдът разполага с правната възможност, по искане на насрещната страна, да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения в Наредба за минималните размери на адвокатските възнаграждения размер. В конкретния случай, договореният и заплатен размер на адвокатското възнаграждение е 3 721, 75 лв. Производството по делото е образувано за издаване на европейска заповед за плащане на сума 1300 евро.Настоящият съдебен състав намира че заплатеното адвокатско възнаграждение, надвишава претендираната по делото сума, и четирикратно надвишава минималния размер съобразно с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, поради което е прекомерно.Същото следва да се бъде намалено до размера на сумата 1000 лв.

  По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на гражданска колегия, Четвърто отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ИЗМЕНЯ

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари