Разпореждане №60240/21.12.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60240

  гр. София, 21.12.2021 г.

  ВАСИЛКА ИЛИЕВА – председател на Четвърто гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 608904 от 17.12.2021 г., констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 233, ал. 5, вр. с ал. 1 ЗОВСРБ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД - II поток.

  Касационна жалба вх. № 14198/12.08.2021 г. /по куриер – 11.08.2021 г./, която не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – препис от обжалваното решение е връчен на касатора на 14.07.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, но същото е постъпило по ел. поща и е подписано с ел. подпис, като липсва разпечатка от електронен файл за проверка валидността на положения КЕП;

  5/ касаторът се представлява от процесуален представител по ЗПП – адв. М. Я. назначена с разпореждане от 04.07.2017 г., постановено по гр. д. № 1392/2016 г. на СГС /л. 107/;

  6/ касаторът е освободен от внасяне на държавна такса – с разпореждане от 01.04.2016 г., постановено по гр. д. № 1392/2016 г. по описа на СГС /л. 24/;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор в срок.

  Предвид изложеното, преписката е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд, на основание чл. 285, ал. 1 ГПК, за привеждане в съответствие с изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 и сл. ГПК, както следва:

  - за извършване на служебна проверка от администриращия съд на валидността на положения електронен подпис, като бъде приложена разпечатка от електронния файл, удостоверяващ неговата валидност;

  - евентуално, да бъде указано на страната да представи саморъчно подписано изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, в случай че положения електронен подпис не е валиден или не принадлежи на подателя.

  По изложените съображения, председателят на Четвърто гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на преписката на Софийски апелативен съд за отстраняване на констатираните нередовности, а именно:

  - за извършване на служебна проверка от администриращия съд на валидността на положения електронен подпис, като бъде приложена разпечатка от електронния ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари