Определение №60240/02.06.2021 по дело №1849/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  10

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60240

  София, 02.06. 2021 година

  Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Соколова

  ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  при секретар

  като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

  гражданско дело № 1849 от 2021 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба с вх.№264252/15.03.2021г., подадена от А. С. Х., М. А. Х. и Х. Ш. П., чрез процесуалния им представител адв.Й. Ц. К. от АК-Разград, срещу решение №II-221, постановено на 04.12.2020г. от Бургаския окръжен съд по в.гр.д.№314/2020г., в частта, с която след отмяна на решението на първоинстанционния съд е допуснато извършването на делба на второстепенна постройка на допълващо застрояване, без кадастрален номер, изградена в северната част на ПИ с идентификатор ........, със застроена площ 33 кв.м., предназначение: навес/барбекю, представляваща принадлежност към първия и втория етаж на двуетажната еднофамилна жилищна сграда, построена в ПИ с идентификатор............, между съделителите и при права в съсобствеността, така, както са посочени във влязлото в сила решение за делба на двата жилищни етажа на двуетажна еднофамилна жилищна сграда, построена в ПИ с идентификатор .............

  Поддържат, че постройката навес/барбекю следва да бъде изключена от делбата, тъй като никоя от страните по делбеното дело в преклузивните срокове по ГПК не е поискала тази второстепенна постройка да бъде включвана в делбената маса; в доклада по делото тази постройка не е била посочена и не е станало ясно дали тя влиза в делбата, като по този начин съделителят С. С. Ч. е бил лишен от възможността да заяви становище, което процесуалният му представител пред първата инстанция заявил от негово име, че счита тази постройка за негова индивидуална собственост, тъй като я построил със свои средства и я придобил по давност – ползва я за нуждите на хотела си и тя никога не е била принадлежност към жилищната сграда; постройката е незаконен и нетърпим строеж и не е установено да е постройка на допълващо застрояване, а още по-малко принадлежност към жилищната сграда. Според касаторите начинът, по който въззивният съд е допуснал делбата на тази постройка ще доведе само до бъдещи спорове, тъй като квотите не са уточнени в обжалваното решение, доколкото само ищците имат еднакви квоти за двата жилищни етажа, а останалите съделители имат различни квоти в съсобствеността на двата етажа.

  В изложението към касационната жалба се поддържа, че са налице предпоставки за допускане на касационно обжалване по реда на чл.280, ал.1, т.1 ГПК.

  Според касаторите въззивният съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС по следните въпроси:

  1.Може ли съдът да поставя страните в процесуална изненада със съдебното си решение и да включи в делбената маса постройка, която не е поискана от никой от съделителите да бъде поделена в преклузивните срокове по ГПК, като и след подадена въззивна жалба съдът не е изготвил нов доклад, в който да посочи, че я включва и да даде възможност на съделителите да заемат становище относно съсобствеността (респ. липса на такава) и относно статута ѝ – поддържат противоречие с решение №221 от 30.06.2011г. по гр.д.№995/2010г. на IV г.о. на ВКС;

  2.Може ли съдът да приеме безрезервно заключението на вещото лице, че една постройка не е „основна сграда“ (самостоятелен обект на право на собственост), а че е такава на допълващо застрояване и ако в същия поземлен имот, в който се намира тази постройка, са налице не само жилищна сграда, но и гараж, може ли съдът без да съобрази становищата на страните относно реалното предназначение на постройката, да приеме, че тя обслужва жилищата и оттук да признае право на съсобственост върху нея относно лицата, които са съсобственици и на жилищата – поддържат противоречие с решение №58 от 13.02.2012г. по гр.д.№408/2010г. на I на ВКС;

  3.Може ли да е ирелевантен за допустимостта на съдебната делба въпросът за незаконността и нетърпимостта на сграда, построена в съсобствен имот от един от съсобствениците му, с мотива, че е сграда на допълващо застрояване – поддържат противоречие с решение №109 от 08.04.2014г. по гр.д.№7365/2013г. на I г.о. на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари