Разпореждане №60239/29.10.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60239

  гр. София, 29.10.2021 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА – председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 607206 от 26.10.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 303 ГПК - II поток

  Молба вх. № 25124707 от 29.07.2021 г. за отмяна на влязло в сила решение № 20067040 от 15.03.2021 г. по гр. д. № 9987/2020 г. на СРС, 42 състав:

  1/ не може да се прецени дали отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. чл. 260 и чл. 261 ГПК– молбата е постъпила по ел.поща;

  2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК, същото е инкорпорирано в молбата за отмяна, която е постъпила по ел.поща;

  3/ представено е адв.пълномощно – към преписката;

  4/ внесена е държавна такса в размер на 30 лв. /съгласно дадени от СРС указания/ съгласно чл. 306, ал. 1, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК – следва да бъдат довнесени още 78.22 лв.;

  5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи - постъпил отговор, вх. № 25152689 от 18.10.2021 г. – в срок /препис от молбата за отмяна е връчен на 21.09.2021 г.; с приложено към отговора адв. пълномощно.

  Предвид изложеното, преписката е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 и сл. ГПК, както следва:

  - за даване на указания страната да представи саморъчно подписани документи. В случай, че молбата бъде подписана с електронен подпис, администриращият съд следва да извърши проверка на валидността на положения КЕП върху молбата, като бъде приложена разпечатка от електронния файл, удостоверяващ неговата валидност;

  - за даване на указания на молителя да довнесе 78.22 лв. държавна такса, съгласно чл. 306, ал. 1, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК.

  По изложените съображения, председателят на Трето отделение на Гражданска колегия на Върховен касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписка вх. № 607206 от 26.10.2021 г. на Софийския районен съд за отстраняване на констатираните нередовности, а именно:

  - за даване на указания страната да представи саморъчно подписани документи. В случай, че молбата бъде подписана с електронен подпис, администриращият съд следва да извърши проверка на валидността на положения КЕП върху молбата, като бъде приложена разпечатка от електронния файл, удостоверяващ неговата валидност;

  - за даване на указания на молителя да довнесе 78.22 лв. държавна такса, съгласно чл. 306, ал. 1, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, вр. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари