Определение №60239/17.08.2021 по дело №2573/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60239

  гр. София, 17.08.2021г.

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на шести август, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  Председател: EМИЛ ТОМОВ

  Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

  ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 2573 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.

  Образувано е по подадена от В. Н. И., действаща като ЕТ „Вега-Н-Вера Илиева“ молба от 26.02.2019г., с правно основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, за отмяна на влязло в сила решение № 558742 от 11.12.2018г. по гр. д. № 36037/2018г. на Софийски районен съд, І ГО, 36 състав, с което молителката е осъдена да предаде на П. Г. С. и И. К. С., на основание чл. 79, ал. 1, пр. 1 вр. с чл. 233, ал. 1 ЗЗД, държането върху недвижими имоти, находящи се в [населено място], [улица] – магазин № 1, с площ 33.72 кв.м. и мазе № 10 с площ 15 кв.м., ведно с подобренията и вещите, трайно прикрепени към него, предадени с протоколи от 03.05.2016г. и 08. 06. 2016г. и съставляващи предмет на развален договор за наем от 03.05.2016г..

  Осъществена е процедурата за връчване на преписи, като в срока по чл. 306, ал. 3 ГПК ответниците по молбата за отмяна - П. Г. С. и И. К. С. подават писмен отговор, в който поддържат становище за нейната недопустимост като преждевременно заведена и за нейната неоснователност.

  Върховният касационен съд, в настоящия състав на Трето гражданско отделение, при проверката за допустимостта на молбата за отмяна с оглед изложените в нея съображения, намира следното:

  Молбата е подадена от надлежна страна - имаща право и интерес от отмяна на постановеното решение, срещу подлежащ на отмяна влязъл в сила съдебен акт, в законоустановения срок по чл. 305, ал. 1 ГПК, съдържа изложение на обстоятелства по твърдяното основание за отмяна. Обстоятелството, че към момента на депозирането на молбата за отмяна, съдебното решение, чиято отмяна се иска, не е било влязло в сила, е без значение, щом като към настоящия момент то е влязло в сила поради междувременно стабилизиране на актовете по частните производства досежно произнасянето на първоинстанционния съд за връщане на въззивната жалба на молителката срещу това решение. Атакуваното съдебно решение е било влязло в сила и към момента на образуване на настоящото отменително производство.

  Предвид изложеното молбата за отмяна е допустима и следва да бъде насрочена за разглеждане в открито съдебно заседание.

  Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,

  О П Р Е Д Е Л И:

  ДОПУСКА до разглеждане в открито съдебно заседание молбата на В. Н. И., действаща като ЕТ „Вега-Н-Вера Илиева“, с правно основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, за отмяна на влязло в сила решение № 558742 от 11.12.2018г. по гр. д. № 36037/2018г. на Софийски районен съд, І ГО, 36 състав.

  ДЕЛОТО ДА СЕ ДОКЛАДВА на Председателя на ІІІ ГО за насрочване в открито съдебно заседание.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари