Определение №60237/06.08.2021 по дело №4788/2018


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60237

  [населено място], 06.08.2021г.

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на шести август, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  Председател: EМИЛ ТОМОВ

  Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

  ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 4788 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 248 ГПК.

  Образувано е по постъпила молба с вх. № 65479/30.06.2021г. от Прокуратурата на Република България с искане за допълване на постановеното по настоящото гражданско дело определение № 60487 от 14.06.2021г. по чл. 288 ГПК, с което не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение, в частта досежно разноските.

  Молителят твърди, че съдът не се е произнесъл по направеното от него искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в касационното производство, като моли горепосоченото определение по чл. 288 ГПК да бъде допълнено в този смисъл.

  Ответникът по молбата - С. Х. Т. в срока за отговор е представил писмено становище, с което оспорва законосъобразността на определението, чието допълване в частта за разноските е поискано, но не взема становище по самото искане с правно основание чл. 248 ГПК.

  Молбата по чл. 248 ГПК е подадена в едномесечния срок от постановяване на необжалваемия съдебен акт, чието допълване в частта за разноските се иска, и изхожда от легитимирана страна, поради което е допустима.

  Разгледана по същество молбата с правно основание чл. 248 ГПК е основателна като съображенията за това са следните:

  С определение № 60487 от 14.06.2021г. по гр.д. №. 4788/2018г. по описа на ВКС, III г.о., настоящият състав не е допуснал касационно обжалване на въззивното решение по касационната жалба на ищеца С. Х. Т.. Ответникът Прокуратурата на Република България, с писмено становище от 07.10.2020г., изготвено от упълномощената И. И. К. - главен юрисконсулт в отдел „Правен” към Администрацията на Главния прокурор, е поискал присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение пред ВКС. По това своевременно направено искане настоящият състав е пропуснал да се произнесе с определението си от 14.06.2021г. по чл. 288 ГПК. Съгласно чл.78, ал. 3 ГПК ответникът също има право да иска присъждане на направените от него разноски, съразмерно с отхвърлената част от иска, а според чл.78, ал. 8, изр. 1-во ГПК в полза на юридически лица се присъжда възнаграждение, в размер определен от съда, ако те са били представлявани от юрисконсулт, поради което искането на Прокуратурата на Република България за присъждане на юрисконсултско възнаграждение за касационното производство е основателно. Молбата с правно основание чл. 248 ГПК следва да бъде уважена, като на основание чл. 25, ал. 1 Наредба за заплащането на правната помощ (ПМС № 4/06.01.2006 г.) вр. с чл.78, ал.8, изр. 2-ро ГПК вр. с чл. 37, ал. 1 ЗПП ищецът следва да се бъде осъден да заплати на Прокуратурата на Република България юрисконсултско възнаграждение за касационното производство в размер на 300 лв.

  На основание гореизложеното, Върховният касационен съд, съставът на Трето гражданско отделение,

  О П Р Е Д Е Л И :

  ДОПЪЛВА определение № 60487 от 14.06.2021г. по гр.д №. 4788/2018г. по описа на ВКС, Трето гражданско отделение, в частта досежно разноските, както следва:

  ОСЪЖДА С. Х. Т., [ЕГН] да заплати на Прокуратурата на Република България сумата 300 лв. / триста лева/, съставляваща юрисконсултско възнаграждение за касационното производство.

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ: 1.

  2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари