Определение №60237/11.06.2021 по дело №1188/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60237

  гр. София, 11.06.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на седми юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Желева ч. т. д. № 1188 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на М. Н. М. и П. А. М. срещу определение № 154 от 19. 03. 2021 г. по в. т. д. № 2324/2020 г. на Софийски апелативен съд, ТО, 15 състав, с което е върната подадената от частните жалбоподатели въззивна жалба вх. № 43442 от 22. 05. 2020 г. срещу решение от 2. 03. 2020 г. по гр. д. № 3394/2018 г. на Софийски градски съд, І ГО, 20 състав и е прекратено производството по делото в тази му част.

  В частната жалба се поддържа, че атакуваният акт е неправилен и се прави искане за отмяната му. Частните жалбоподатели твърдят, че въззивният съд недопустимо е пререшил въпроса относно дължимата от тях държавна такса за въззивно обжалване, тъй като с разпореждане от 26. 05. 2020 г. Софийски градски съд ги е освободил от задължението за заплащане на същата.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като обсъди доводите на частните жалбоподатели, прие следното:

  Частната жалба е процесуално допустима - подадена от надлежни страни срещу подлежащ на обжалване акт в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК.

  Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.

  С разпореждане № 449 от 4. 09. 2020 г. по в. т. д. № 2324/2020 г., при извършена проверка за допустимост на въззивната жалба на М. М. и П. М., въззивният съд е указал на жалбоподателите да заплатят държавна такса за въззивно обжалване в размер на 10 921, 62 лв. С подадена в срока за отстраняване на нередовността на жалбата молба с правно основание чл. 83, ал. 2 ГПК въззивниците са поискали освобождаване от така указаната такса, която е отхвърлена с определение № 1734 от 26. 10. 2020 г. Това определение на Софийски апелативен съд е потвърдено с определение № 49 от 1. 02. 2021 г. на ВКС по ч. т. д. № 118/2021 г., І т. о.

  С разпореждане № 248 от 23. 02. 2021 г., постановено след влизане в сила на отказа за освобождаване от държавна такса, въззивната жалба на М. е оставена без движение и на жалбоподателите е дадена последна възможност за ангажиране на доказателства за заплатена държавна такса в размер на 10 921, 62 лв. в едноседмичен срок от съобщението. Този акт на въззивния съд е връчен на процесуалния представител на въззивниците адвокат А. Г. на 5. 03. 2021 г.

  За да върне въззивната жалба на М. М. и П. М. на основание чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК и да прекрати въззивното производство в частта по тази жалба с атакуваното определение, въззивният съд е приел, че в предоставения с разпореждане № 248 от 23. 02. 2021 г. едноседмичен срок – до 12. 03. 2021 г. и към датата на постановяване на определението – 19. 03. 2021 г. частните жалбоподатели не са отстранили нередовността на подадената въззивна жалба, изразяваща се в невнасяне на дължимата държавна такса за въззивно обжалване.

  Обжалваното определение е правилно.

  Съгласно разпоредбата на чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК, приложима и при осъществяваната от въззивния съд проверка за допустимост на въззивната жалба /чл. 267, ал. 1 ГПК/, съдът връща въззивната жалба, когато не се отстранят в срок допуснатите нередовности. В случая, както е приел Софийски апелативен съд, се е осъществило това основание за връщане на въззивната жалба, тъй като в срока по чл. 262, ал. 1 ГПК, който е изтекъл на 12. 03. 2021 г., въззивниците не са отстранили правилно указаната им нередовност на въззивната

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари