Определение №60236/02.08.2021 по дело №1811/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60236

  гр. София, 02.08.2021г.

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи юли, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  Председател: EМИЛ ТОМОВ

  Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

  ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 1811 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Постъпила е молба от ищеца Н. А. М. с искане за освобождаване на внесено парично обезпечение по реда на чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК в размер на 87 280. 04 лв. и за превеждането му по сметка на ЧСИ И. Ц., която да направи разпределение на сумите на взискателя Н. А. М. и за покриване на присъединените публични задължения на длъжника или да върне на длъжника сумата над задължението. Молителят посочва, че тъй като задължението по чл. 200 КТ не е отменено изцяло, а намалено, внесената гаранция не може да се освободи и върне на длъжника при условията на чл. 282, ал. 5 ГПК.

  В дадения от съда срок, насрещната страна – ответникът „Велпа Трейд“ ЕООД, депозира писмено становище, в което заявява, че не възразява сумата 87 280. 04 лв., внесена от него като обезпечение по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК по сметка на ВКС, да бъде преведена изцяло по банковата сметка на ЧСИ И. Ц., с рег. № 896, посочена в молбата на ищеца, за да може ЧСИ да извърши разпределение по висящото изп. дело № 207/2020г. с взискател Н. А. М. и длъжник „Велпа Трейд“ ЕООД.

  За да се произнесе по подадената молба настоящият състав на Върховния касационен съд, Трето гражданско отделение, взе предвид следното:

  С решение № 82/20.04.2021г. по настоящото дело, постановено по реда на чл. 290 ГПК, след частична отмяна на въззивното решение, с което предявените искове с правни основания чл. 200, ал. 1 КТ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД са били уважени за целите предявени размери, ответникът „Велпа Трейд“ ЕООД е осъден да заплати на ищеца Н. А. М. сумата 50 000 лв., на основание чл. 200, ал. 1 КТ, и сумата 15 073. 21 лв., на основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД, ведно със законните последици от предявяването на исковете. Доколкото липсват доказателства, а и твърдения на страните, за доброволно погасяване на процесните задължения от ответника – длъжник в изпълнителното производство „Велпа Трейд“ ЕООД, няма законови пречки при изрично заявеното от двете страни в процеса съгласие, паричното обезпечение по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК, да бъде преведено от сметката на ВКС по посочената сметка на ЧСИ И. Ц., за да послужи за нуждите на принудителното удовлетворяване на признатите с влязлото в сила съдебно решение вземания.

  На основание гореизложеното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

  О П Р Е Д Е Л И:

  ОСВОБОЖДАВА парично обезпечение в размер на 87 280. 04 лв., внесено по сметка на ВКС на 23.04.2020г..

  Същото да бъде преведено по посочената от страните банкова сметка на ЧСИ И. Ц., с рег. № 896 при КЧСИ, в писмени молби от 08.06.2021г. и 07.07.2021г., за да послужи за принудителното удовлетворяване на процесните вземания.

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари