Определение №60235/09.06.2021 по дело №772/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60235

  София, 09.06.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети май, две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: МАРИО ПЪРВАНОВ

  Членове: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА МАЙЯ РУСЕВА

  изслуша докладваното от съдията МАРИО ПЪРВАНОВ

  ч. гр. дело №772/2021 г.

  Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на Ц. П. И., [населено място], подадена от адвокат Ц. З., срещу определение №260054/28.08.2020 г. по ч.гр.д. № 196/2020 г. на Софийския окръжен съд в частта, с която е потвърдено определение №105 от 13.02.2020 г. по гр. дело № 871/2019 г. на Районен съд – Костинброд. за прекратяване производството по делото. Изложени са твърдения, че обжалваното определение е неправилно. Няма повдигнат конкретен правен въпрос от значение за изхода на делото, който да обуславя допускане на касационно обжалване.

  Ответниците П. П. М., Л. Г. С., А. А. Д., А. А. Д., А. А. Д., малолетна, действаща чрез баща си А. А. Д., всички от Костинброд, чрез пълномощника си адвокат Р. Д., оспорват частната жалба. Претендират деловодни разноски.

  Въззивният съд е посочил, че предявеният иск за нищожност на дарение на недвижим имот е недопустим поради липса на правен интерес, защото след дарението между страните е постановено влязло в сила решение за делба на същия имот.

  По подадената частна жалба Върховният касационен съд, състав на ІII г.о. намира следното:

  Частната жалба е депозирана в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима.

  Касационното обжалване не следва да се допуска, тъй като няма формулиран конкретен правен въпрос във връзка с предмета на делото – относно прекратяване на производството, поради което не е налице общото основание по чл. 280, ал. 1 ГПК. Съгласно чл. 274, ал. 3 ГПК допустимостта на касационното обжалване се предпоставя от въведените предпоставки по чл. 280, ал. 1 и ал. 2 ГПК, които в случая не са налице. Според дадените разяснения в т. 1 от Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. по тълк. дело № 1/2009 г. на ОСГТК на ВКС, касаторът е длъжен да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело като общо основание за допускане до касационен контрол. Върховният касационен съд не е задължен да изведе правния въпрос от изложението към касационната жалба, но може само да го уточни и конкретизира. При липсата на релевантен за изхода на делото материалноправен или процесуалноправен въпрос, който да определи рамките на произнасяне на Върховния касационен съд, обжалваното определение не може да бъде допуснато до касация, независимо дали са налице сочените от касатора допълнителни основания по чл. 280, ал. 1 ГПК. В случая не се установи и наличие на предпоставките по чл. 280, ал. 2, пр. 1 и 2 ГПК – вероятна нищожност или недопустимост на обжалваното определение, за които ВКС следи и служебно.

  Съобразно изхода на спора на ответниците по частната жалба трябва да се присъдят 200 лв. деловодни разноски за касационното производство.

  По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІII г.о.

  О П Р Е Д Е Л И :

  НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение №260054/28.08.2020 г. по ч.гр.д. № 196/2020 г. на Софийския окръжен съд.

  ОСЪЖДА Ц. П. И., [населено място], да заплати на П. П. М., Л. Г. С., А. А. Д., А. А. Д., А. А. Д., малолетна, действаща чрез баща си А. А. Д., всички от Костинброд, 200 лв. деловодни разноски за касационното производство.

  Определението е окончателно.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ: 1.

  2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари