Определение №60235/28.09.2021 по дело №3055/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60235

  гр.София, 28.09.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

  Председател: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  Членове: БОРИС ИЛИЕВ

  ЕРИК ВАСИЛЕВ

  като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д.№ 3055 по описа за 2021 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл.307, ал.1 ГПК.

  Образувано по „искова молба за възобновяване на гр.д. №4065/2016 г.“ вх.№ 274940/21.05.2021 г., подадена от И. М. П., уточнена с молба от 31.05.2021 г., с която се иска на основание по чл.303, ал.1, т.1,3 и 4 ГПК отмяна на влязло в сила определение № 362/15.01.2019 г. по гр.д.№ 4065/2016 г. на Районен съд Бургас, за прекратяване на делото.

  От Р. М. Я. и „ГМ-СТРОЙ“ ООД са постъпили писмени отговори, в които се поддържа недопустимост на молбата за отмяна, алтернативно се излагат съображения за нейната неоснователност.

  От А. М. П. не е подаден писмен отговор.

  Настоящият състав на Върховния касационен съд като прецени изложените съображения и възражения на страните в производството намира, че молбата за отмяна е подадена в срок от легитимирана страна, но е процесуално недопустима поради следното:

  Производството по гр.д. №4065/2016 г. на Районен съд Бургас е било прекратено определение № 362/15.01.2019 г. поради недаване на съгласие за продължаване на съдопроизводствените действия от назначения попечител на ищцата, която е била поставена под ограничено запрещение. Определението за прекратяване е съобщено лично на ищцата на 25.01.2019 г., а нейният попечител на 29.01.2019 г., но не е обжалвано и е влязло в сила.

  Производството по Глава ХХІV ГПК – „Отмяна на влезли в сила решения“ е за защита срещу неправилни съдебни актове, с които правният спор е разрешен със сила на пресъдено нещо. С обжалваното определение за прекратяване на производството като процесуално недопустимо /поради липсата на процесуална дееспособност на ищеца/ не се разрешава по същество спорът за действителността на сключените сделки за собствените на ищцата идеални части от недвижимия имот или претенциите на ищцата за заплащане на обезщетение. Ето защо, с определението за прекратяване на делото не се погасява правото на ищцата да търси защита пред съда, но в отделно производство, тъй като според указанията в т.6 на Тълкувателно решение № 7/31.07.2017 г.по тълк.дело № 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС, преграждащите по-нататъшното развитие на делото определения на съда, с изключение на определението за прекратяване на делото поради отказ от иска, не подлежат на отмяна по реда на чл.307 ГПК.

  По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

  О П Р Е Д Е Л И:

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх.№ ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари