Решение №60235/09.11.2021 по дело №165/2021

Спорът е допуснат до касация с Определение №284/13.04.2021 по дело №165/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването ѝ в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл. 183 ЗЗД?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и пети октомври две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Василка Илиева

ЧЛЕНОВЕ:
Борис Илиев, Ерик Василев

при секретаря Ани Давидова и прокурора като разгледа докладваното от Борис Илиев гр.д.№ 165/ 2021 г., за да постанови решението, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

С определение № 284/ 13.04.2021 г., постановено по настоящето дело, е допуснато касационно обжалване на въззивно на Варненски окръжен съд № 1065 от 08.10.2020 г. по гр.д.№ 2159/ 2020 г., с което е прието за установено в отношенията между „Енерго - про продажби” АД и Д. Н. Д., че Д. Д. не дължи на „Енерго - про продажби” АД сумата 11 229,31 лв, начислена корекция на сметка за електрическа енергия, за период 15.02.2018 г. – 14.02.2019 г., по фактура № [ЕГН]/ 19.11.2019 г. с адрес на потребление: [населено място], [община].

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато при условията на чл.280 ал.1 т.1 ГПК по материалноправния въпрос „При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл.183 ЗЗД?“.

Мотиви

По този въпрос има установена практика с решения на Върховния касационен съд по гр.д.№ 4160/ 2018 г., ІII г.о., по гр.д.№ 1174/2020, IV г.о. и др. Според тази практика чл.183 ЗЗД е приложим при липсата на специална подзаконова нормативна уредба за преизчисляване на сметки за електрическа енергия за минал период, поради неотчитане и незаплащане на част от действително потребената електрическа енергия, измерена в невизуализиран регистър на средство за търговско измерване, в резултат на установено софтуерно въздействие. Това разрешение произтича от договорния характер на правоотношенията между електроразпределителни дружества и крайни потребители на електрическа енергия, възникващи по силата на договори за продажба на електрическа енергия при публично известни общи условия, имащи своята специална регламентация в ЗЕ. Тази регламентация обаче не изключва за неуредените случаи приложението на общите норми ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №284/13.04.2021 по дело №165/2021 3
  Определение №284/13.04.2021 по дело №165/2021
  При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №150/26.06.2019 по дело №4160/2018
  Съществува ли възможност за електроразпределителното дружество да извършва корекции в сметките на потребителите за минал период, след отмяната на чл. 47 ПИКЕЕ от 2013г. с решение № 1500/06.02.2017г. на ВАС по адм.дело № 2385 от 2016г., ако поради софтуерно въздействие върху СТИ не е отчетена част от действително потребената електрическа…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №160/31.12.2020 по дело №1174/2020
  При установено софтуерно въздействие върху средството за търговско измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари