Определение №60234/11.06.2021 по дело №763/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60234

  гр. София, 11.06.2021 г.

  ВЪРХОВEН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на седми юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Желева ч. т. д. № 763 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на Б. С. З. срещу определение № 2700 от 7. 12. 2020 г. по ч. гр. д. № 3708/2020 г. на Софийски апелативен съд, ГО, 4 състав, с което е оставена без разглеждане частната му жалба срещу разпореждане от 10. 09. 2020 г. по т. д. № 1273/2020 г. на Софийски градски съд, ТО, VІ-3 състав, с което е оставено без уважение искането на З. за последващо съединяване на искове.

  Частният жалбоподател поддържа, че обжалваното определение е неправилно и прави искане за отмяната му. Оспорва изводите на въззивния съд, че атакуваното определение на първоинстанционния съд не е преграждащо, като изградени, без да се отчитат спецификите на исковете за попълване на масата на несъстоятелността. Частният жалбоподател твърди, че преграждащият характер на акта на СГС, с който е отказано приемането за съвместно разглеждане в производството на допълнително предявения иск по чл. 108 ЗС за връщане в масата на несъстоятелността на имотите, предмет на постановление за възлагане, по отношение на което с исковата молба е предявен иск по чл. 647, ал. 1, т. 3 ТЗ за обявяването му за недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността на „Главно управление Строителство и възстановяване“ ЕАД, се извежда от невъзможността в качеството му на кредитор на длъжника да предяви обусловения иск по чл. 108 ЗС в самостоятелно производство и от изтичането на преклузивния срок по чл. 649, ал. 1 ГПК.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, като прецени доводите на частния жалбоподател и данните по делото, намира следното:

  Частната жалба е процесуално допустима - подадена от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване акт в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК.

  Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.

  За да постанови обжалваното определение, Софийски апелативен съд е приел, че частната жалба срещу определението на СГС, с което същият е отказал да приеме за съвместно разглеждане в производството, образувано по предявения от частният жалбоподател в качеството на кредитор на длъжника срещу „Главно управление строителство и възстановяване“ ЕАД и „Кей био индъстри България“ ЕООД иск по чл. 647, ал. 1 ТЗ за обявяване за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността на публична продан и на постановление за възлагане от 9. 05. 2019 г. по изп. д. № 441/2017 г. на ЧСИ Д. по отношение на конкретно посочени имоти, предявен с допълнителната искова молба иск по чл. 108 ЗС за предаване на владението на същите имоти, е недопустима, тъй като е насочена срещу необжалваем акт. Изложил е съображения, че не се касае до акт с преграждащ характер с оглед съществуващата за ищеца възможност да установи спорното правоотношение в отделен процес.

  Определението е правилно.

  Съгласно чл. 274, ал. 1 ГПК на обжалване с частна жалба подлежат определенията, с които се прегражда по-нататъшното развитие на делото, и тези, чието обжалване е изрично предвидено в закона. В категорията актове по чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК попадат всички определения, които временно или окончателно препятстват развитието на производството, независимо дали обжалването им е изрично уредено. В кръга на актовете по чл. 274, ал. 1, т. 2 ГПК се включват всички определения извън преграждащите, чието обжалване е изрично посочено в закона. Обжалваното пред Софийски апелативен съд определение, с което първоинстанционният съд е отказал да приеме за съвместно разглеждане в същото производство допълнително предявения обусловен иск по чл. 108 ЗС за предаване на владението на недвижимите имоти по постановлението за възлагане, предмет на предявения отменителен иск

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари