Определение №60234/26.07.2021 по дело №590/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60234

  гр. София, 26.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, трето отделение в закрито заседание на двадесет и трети юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

  ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

  изслуша докладваното от съдия СИМЕОН ЧАНАЧЕВ гр. дело № 590/2021 година.

  Производството е по чл. 248 ГПК.

  Образувано е по повод постъпила молба вх. № 65189/17.06.2021 г. по регистъра на ВКС /Върховен касационен съд/, подадена от Л. Г. Ц., с искане за допълване на определение № 60170 от 04.06.2021 г., постановено по настоящото гражданско дело № 590/2021 г. в частта за разноските.

  Ответницата по молбата – С. Н. С. не е взела становище.

  ВКС, гражданска колегия, състав на трето отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

  Молбата е процесуално допустима, тъй като е подадена в срока по чл. 248 ГПК, от легитимирана страна и при наличието на правен интерес.

  Разгледана по същество молбата е основателна поради следните съображения:

  С определение № 60170 от 04.06.2021 г. по гр. дело № 590/2021 г., настоящият съдебен състав не е допуснал до разглеждане молбата на С. Н. С. за отмяна на влязло в сила решение № 1089 от 02.03.2020 г. по гр. дело № 5917/2019 г. на Варненски районен съд, гражданско отделение, XLII състав, потвърдено с решение № 919 от 02.09.2020 г. по гр. дело № 1612/2020 г. по описа на Варненски окръжен съд. Определението не е обжалвано и е влязло в сила.

  От молителя е постъпил писмен отговор в срока по чл. 306, ал. 3 ГПК – препис от молбата за отмяна му е връчен на 01.02.2021 г., като отговорът е подаден чрез пощенската служба в гр. Д. Чифлик на 08.02.2021 г. Същият съдържа искане за присъждане на сторените в производството по отмяна разноски за адвокатска защита в размер на 600 лв., като е посочено, че в тази част отговорът следва да бъде приет като списък на разноските по смисъла на чл. 80 ГПК. Към него са представени изрично пълномощно за представителство пред ВКС, както и договор за правна защита и съдействие от 02.02.2021 г., в който е отразено, че размерът на договореното възнаграждение е именно 600 лв., платени в брой към датата на сключването му.

  Предвид изложеното се налага изводът, че претендираното възнаграждение е надлежно поискано от страната, предварително уговорено и действително заплатено. В този смисъл претенцията за разноски е доказана до претендирания размер, съобразно разясненията на т. 1 от ТР № 6/2012 г. от 06.11.2013 г. по т. дело № 6/2012 г. на ОСГТК на ВКС. Следователно, молбата по чл. 248 ГПК за допълване на определението в частта за разноските е основателна и следва да бъде уважена. Сумата от 600 лева следва да бъде присъдена в полза на молителя, на основание чл. 78, ал. 3, във вр. с чл. 81 ГПК.

  По тези съображения, Върховният касационен съд, гражданска колегия, състав на трето отделение,

  О П Р Е Д Е Л И :

  ДОПЪЛВА определение № 60170 от 04.06.2021 г. по гражданско дело № 590/2021 г. на Върховен касационен съд, гражданска колегия, състав на трето отделение в частта за разноските, както следва:

  ОСЪЖДА С. Н. С. с ЕГН [ЕГН], от [населено място], да заплати на Л. Г. Ц., ЕГН [ЕГН], от [населено място], сумата 600 лв., представляваща разноски в производството по чл. 307, ал. 1 ГПК.

  Определението не подлежи на обжалване.

  Председател:

  Членове:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари