Определение №60234/21.12.2021 по дело №2467/2020

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60234

  гр. София, 21.12.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в открито заседание на шести декември две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 2467 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 47 и сл. ЗМТА.

  Предявени са искове от П. Т. А. по чл. 47, ал. 2 и ал. 1 ЗМТА за прогласяване нищожност, евентуално – за отмяна на арбитражно решение № 471 от 23. 04. 2015 г. по арб. д. № 471/2015 г. по описа на арбитър Б. Г.. С решението П. Т. А. е осъден да заплати на „Профи Кредит България“ ЕООД, гр. София сумата от 4004, 13 лв., ведно със законната лихва от постановяване на решението до окончателното погасяване на задължението, както и разноски по арбитражното производство в размер на 80 лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер на 510, 29 лв.

  Ищецът твърди, че за образуваното арбитражно дело е разбрал от изпратената му покана за доброволно изпълнение по образуваното изп. д. № 20158610401228 по описа на ЧСИ Д. В., като изразява становище, че връчването на поканата за доброволно изпълнение не представлява уведомяване за арбитражното решение. Поддържа, че не е уведомен предварително за подадената срещу него искова молба и за образуването на арбитражното производство, не му е връчван препис от исковата молба и декларацията за безпристрастност на арбитъра, не му е указано правото да подаде отговор на исковата молба, не е призован за арбитражното заседание и по независещи от него причини не е взел участие в производството, както и не е получил препис от арбитражното решение, като прави позоваване на основанията за отмяна на арбитражното решение по чл. 47, ал. 1, т. 3, 4 и 6 ЗМТА. Излага доводи за нищожност на арбитражното решение, тъй като е постановено по неарбитрируем съгласно чл. 19, ал. 1 ГПК спор, а именно по спор, по който една от страните /ищецът/ е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП. Претендира присъждане на разноски.

  Ответникът „Профи Кредит България“ ЕООД прави възражение, че исковете са предявени срещу ненадлежна страна, тъй като вземането му, предмет на арбитражното дело, е прехвърлено с договор за цесия от 8. 08. 2018 г. на цесионера „Кредит Инкасо Инвестмънтс“ ЕАД. Поддържа, че исковата молба е недопустима с оглед подаването й след изтичането на преклузивния тримесечен срок по чл. 48 ЗМТА. Твърди, че въз основа на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари