Определение №60234/13.12.2021 по дело №2456/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60234

  София,13.12.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - търговска колегия, второ търговско отделение, в закрито заседание на десети декември две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Камелия Ефремова

  Членове: Бонка Йонкова Евгений Стайков

  като изслуша докладваното от съдията Е.Стайков т.д. №2456/2021г. по описа на ВКС, ТК, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.307, ал.1 ГПК във вр. с чл.ЗОЗ, ал.1 т.1 ГПК, образувано по молба на „Портал" ЕООД - [населено място], за отмяна на решение №767/01.06.2020г., постановено по т.д.№199/2020г. на Софийски градски съд, VI-16 състав, с което е обявена неплатежоспособността на „Мусала Ив" ЕООД, определена е началната й дата, открито е производството по несъстоятелност на „Мусала Ив" ЕООД, обявена е несъстоятелността и е прекратена дейността на предприятието.

  В молбата се поддържа, че на 01.07.2021г. на молителя е станало известно обстоятелството, че едноличният собственик и управител на „Мусала Ив" ЕООД е бил починал. Сочи се, че това е новооткрито обстоятелство от съществено значение за делото по смисъла на чл.ЗОЗ, ал.1, т.1 ГПК, обуславящо отмяна на влязлото в сила решение. Допустимостта на молбата е обоснована с разпоредбата на чл.304 ГПК с аргумент, че (независимо от факта, че „Портал" ЕООД не е бил страна в производството по чл.625 ТЗ), молителят има качеството на кредитор на „Мусала Ив" ЕООД и на другар в процеса, тъй като неплатежоспособността, като материалноправна предпоставка за откриване на производството по несъстоятелност, и нейната начална дата следва да бъдат установени еднакво спрямо всички, независимо дали са участвали в съдебното производство. Претендира се отмяна на решение №767/01.06.2020г. по т.д.№199/2020г. на СГС, VI-16 с-в. с последиците по чл.307, ал.1 ГПК. На основание чл.309, ал.1 ГПК се иска спиране изпълнението на атакуваното решение.

  В срока по чл.306, ал.З ГПК са депозирани писмени отговори на молбата за отмяна от „Престън Еко" ЕООД и от „Мусала Ив" ЕООД (н.), съдържащи аналогични възражения за недопустимост и неоснователност на молбата. Твърди се, че „Портал" ЕООД не е процесуално легитимиран да иска отмяна на влязлото в сила решение, тъй като дружеството не е участвало (включително като присъединен кредитор по чл.629, ал.4 ТЗ) в

  производството по чл.625 и сл.ТЗ. Отделно се излагат съображения, че „Престън Еко" ЕООД няма правен интерес да иска отмяна на решението за откриване производството по несъстоятелност, тъй като претендираните от дружеството взимания са включени в списъка на синдика, който списък е одобрен с определение на съда по чл.692, ал.5 ТЗ. Иска се (ако молбата бъде приета за допустима) да бъде конституиран синдика на „Мусала Ив" ЕООД (н.). „Престън Еко" ЕООД претендира разноски за настоящото производство.

  Върховен касационен съд, търговска колегия, състав на второ отделение, произнасяйки се в закрито ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари