Определение №60234/09.06.2021 по дело №1790/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Дали периодът на действие на особеното непредвидено обстоятелство следва да съвпада с пропуснатия срок?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на седми юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия Папазова ч.гр.д.№ 1790 по описа за 2021 г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.274, ал.3 ГПК.

История на спора

Образувано е въз основа на подадена частна касационна жалба от „Стар Пост“ООД, представлявано от управителя В., чрез процесуалния представител адвокат Р. против въззивно определение № 21337 от 15.03.2021г. по в.ч.гр.д. № 32 по описа за 2021г. на Окръжен съд Кърджали, с което е потвърдено определение от 10.12.2020г. по гр.д. № 331/2020г. на РС Кърджали за оставяне без уважение на искането му за възобновяване на срока за въззивно обжалване. Като счита обжалвания акт за очевидно неправилен и необоснован, иска да бъде отменен, а делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Касационен въпрос

Към жалбата прилага изложение, изискуемо с оглед препращането на чл.274, ал.3 ГПК, в което се позовава на специалните основания за допустимост по чл.280, ал.1 т.3 ГПК и чл.280, ал.2 ГПК по въпрос: дали периодът на действие на особеното непредвидено обстоятелство следва да съвпада с пропуснатия срок. Счита за очевидно неправилен извода на въззивния съд, че за да е налице особено непредвидено обстоятелство, по смисъла на чл.64, ал.2 ГПК, то следва да е съществувало през целия период на обжалване. В случая – адвокат Ч. е постъпил по спешност в болница два дни преди изтичане на срока, бил е със силни болки, очаквал е операция, а преди извършването й е починал. Не се касае за предварително планирана операция, а за влошаване на здравословното състояние по спешност, което е довело до фатален край. Срещу подадената частна жалба не е постъпил отговор.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, като прецени изложените доводи от страните и данните по делото, намира при проверката си, че по поставения въпрос следва да се допусне касационно обжалване. Същият е от значение за изхода на спора и е в явно противоречие с установената съдебна практика, определящи понятието „особени непредвидени обстоятелства, които страната не е могла да преодолее“ като конкретни обективни обстоятелства, за които не е съществувала възможност да бъдат предвидени и които именно поради обективния си характер са възпрепятствали страната да спази съответния срок. Съображенията:

В случая по фактите не е имало спор: В първоинстанционното производство, което е с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, чл.124 КТ, чл.221 КТ и чл.224 КТ, „Стар Пост“ООД е бил представляван от адвокат Д. Ч.. На него е изпратено съобщението за постановения съдебен акт и той го е получил на 21.10.2020г. Представляваното дружество е поискало от пълномощника да подаде въззивна жалба при отрицателен резултат. Срокът за обжалване е изтекъл на 4.11.2020г., а адвокат Ч. е починал на 2.11.2020г. Една седмица по-рано последният е постъпил на лечение – по спешност – в болница, очаквал е операция, но е починал. Управителят на дружеството е заявила, че е научила за смъртта на процесуалния си представител на 6.11./т.е. след изтичане на срока за обжалване/. Живее в София и не е имала възможност да научи за случилото се своевременно, за да организира по друг начин защитата си.

При тези факти, въззивният съд е споделил изводите на първата инстанция за липса на установени особени непредвидени обстоятелства по смисъла на закона. Решаващият довод е, че молителят не е установил „при условията на пълно и главно доказване обективната невъзможност на адвокат Д. Ч. да съобщи за влошеното си здравословно състояние на управителя на страната, която представлява, да го уведоми че постъпва в болница за операция или да му съобщи че няма обективна възможност за подаде въззивна жалба против

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари