Определение №60233/13.12.2021 по дело №648/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60233

  София, 13.12.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на десети докември две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Ефремова

  ЧЛЕНОВЕ: Бонка Йонкова

  Евгений Стайков

  изслуша докладваното от съдия Е.Стайков т.д.№648/2021г. и за да се произнесе взе предвид следното :

  Производството е по чл. 247, ал.1 ГПК.

  Във връзка с жалба на НЗОК вх.№69397/07.2021г. по т.д.№648/2021г. настоящият касационен състав констатира, че постановеното определение по делото №60226/22.11.2021г. (след ред №8 от мотивите) е със съдържание от дублиран файл по друго дело, резултат от допусната техническа грешка, при която е разпечатан погрешен работен файл, и е подписано определение със съдържание от друго дело. Действителното съдържание на произнесеното и изготвеното на 22.11.2021г. определение по настоящото дело е следното:

  „Производството е по чл. 288 ГПК, образувано по касационна жалба на „Специализирана болница за рехабилитация Стайков и фамилия“ ЕООД – [населено място], общ.Несебър, срещу решение №73 от 28.09.2020г., постановено по в.т.д.№133/2020г. на Бургаски апелативен съд, ТО, с което е потвърдено решение №526 от 03.01.2020г. по т.д. №377/2018г. на Бургаски окръжен съд и са присъдени разноски в полза на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) за въззивната инстанция.

  С потвърденото първоинстанционно решение на Бургаски окръжен съд са отхвърлени исковете на „Специализирана болница за рехабилитация Стайков и фамилия“ ЕООД против Национална здравноосигурителна каса:

  1. за осъждане на ответника да заплати на ищцовата болница общо сумата 407 125лв., представляваща стойността на договорена, извършена, отчетена в ежедневните отчети медицинска дейност по оказана болнична медицинска помощ – извършено лечение на здравноосигурени пациенти по клинични пътеки за месеците май, юни, ноември, декември 2015г., месеците януари, февруари, март 2016г. и общо сумата 112 559.74лв. – законни лихви за забавата върху сумите, дължими помесечно до датата на завеждане на исковата молба и

  2. за обявяване на основание чл.26, ал.1 ЗЗД нищожност на клаузите на чл.20, т.6 и чл.40, ал.6, вр. чл.30, ал.2, т.1 от Договора за оказване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки №020549 от19.02.2015г., съгласно изменението с допълнителното споразумение №3 от 07.04.2015 ., поради противоречието с чл.2, т.7 от Рамковия договор и чл.59 ЗЗО и чл.52 от Конституцията и като противоречащи на добрите нрави.

  На 18.12.2020г. е постъпила молба с вх.№ 108886/18.12.2020г. с която касаторът - ищец „Специализирана болница за рехабилитация Стайков и фамилия“ ЕООД, представляван от управителя и едноличен собственик на капитала Й. И. Стайков (видно от приложеното извлечение от ТР за актуално състояние на дружеството), е уведомил съда, че във връзка със сключени с ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари