Определение №60233/26.07.2021 по дело №2678/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  N. 60233

  гр. София 26.07.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, трето гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и трети юни в състав:

  Председател: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

  Членове: АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

  ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

  изслуша докладваното от съдия СИМЕОН ЧАНАЧЕВ гр. д. № 2678 по описа за 2020 година.

  Постъпила е молба с вх. № 2445/23.03.2021 г. по регистъра на Върховен касационен съд /ВКС/ от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР, гр.София, с искане за освобождаване на надвнесена държавна такса за произнасяне по допускане на касационното обжалване в размер на 3 770 лв.

  За да се произнесе по молбата ВКС, състав на гражданска колегия, трето отделение, взе предвид следното:

  Производството по настоящето дело е образувано по касационна жалба на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР и е приключило с постановяването по реда на чл. 288 ГПК на определение № 118 от 18.02.2021 г., с което въззивното решение № 10172 от 29.06.2020 г. по гр. д. № 25/2020 г. на Апелативен съд – Велико Търново не е допуснато до касационен контрол.

  С молба вх. № 4091/17.05.2021 г. молителят е разяснил, че сумата от 3 800 лв. е внесена преди образуването на гр. д. № 2678/2020 г. по описа на ВКС на етап депозиране на касационната жалба във Великотърновския апелативен съд. По тази причина в платежното нареждане е посочен номерът на делото, решението по което се обжалва, а именно – „ВЪЗ.ГД 25/2020“.

  С искане вх. № 64981/10.06.2021 г., в изпълнение на дадените му указания, молителят е конкретизирал молбата си към настоящия съдебен състав, като е изложил изрично искане за освобождаване на сумата 3 770 лв., представляваща разликата между внесената сума и дължимата държавна такса за допускане до касационно обжалване.

  От приложеното на л. 4 от касационното производство платежно нареждане се установява, че на 04.08.2020 г. молителят е превел по сметка на ВКС сумата 3 800 лв. Постъпването ѝ по сметката на ВКС е удостоверено със служебна бележка от счетоводството, съгласно която вносител е „ГД ПБЗН“, а посоченото основание е „ГД 25/2020“.

  Съгласно чл. 18, ал. 2, т. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, за произнасяне по допускане на касационното обжалване се събира държавна такса в размер на 30 лв. при подаване на касационната жалба. С оглед изхода по настоящото дело, внесената от касатора държавна такса над посочения размер се явява недължима и подлежи на освобождаване.

  Предвид изложеното искането за освобождаване на сумата 3 770 лв., представляваща надвнесена държавна такса за произнасяне по допускане на касационно обжалване, следва да бъде уважена и същата да се възстанови по посочената в молбата банкова сметка на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР.

  По тези съображения Върховният касационен съд, състав на гражданска колегия, трето отделение,

  О П Р Е Д Е Л И:

  ОСВОБОЖДАВА надвнесената от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР на 04.08.2020 г. по сметка на Върховен касационен съд държавна такса в размер на сумата 3 770.00 /три хиляди седемстотин и седемдесет/ лева с посочено основание „ВЪЗ.ГД 25/2020“, като сумата да се преведе по посочената в искане вх. № 64981 от 10.06.2021 г. банкова сметка в Българска народна банка – IBAN: [банкова сметка] с титуляр ГДПБЗН-МВР.

  Определението не подлежи на обжалване.

  Председател:

  Членове:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари