Определение №60232/09.06.2021 по дело №423/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60232

  [населено място], 09.6. 2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, първо търговско отделение в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Добрева ч. т. д. № 423 по описа за 2021 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 274, ал. 3 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на „Спортс пропърти мениджмънт“ АД срещу определение № 100 617/10.11.2020 г. по в. ч. т. д. № 207/2020 г. на Апелативен съд Бургас, с което е потвърдено определение № 835/31.08.2020 г. по т. д. № 343/2020 г. на Окръжен съд Бургас за спиране производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до приключване с влязъл в сила акт на т. д. № 336/2020 г. по описа на същия съд.

  Жалбоподателят прави оплакване за неправилност на атакуваното определение. Излага доводи, че разпоредбата на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК се прилага, когато в същия или друг съд се разглежда дело, решението по което има значение за правилното решаване на спора, а не за допустимостта на обусловения иск.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът релевира основание по чл. 280, ал. 2, предл. III ГПК за пряк достъп до касационна проверка. Отделно мотивира достъп до факултативен касационен контрол поради постановяване на въззивното определение в противоречие с практика на касационната инстанция и необходимост от развитие на правото.

  Формулира въпроси, които счита обуславящи за изводите на въззивния съд. Въпросите са следните :

  1. „Налице ли е преюдициалност между производство по предявен от ищеца иск по чл. 694, ал. 3, т. 1 ТЗ за установяване на несъществуване на вземането на друг кредитор с прието вземане и производството по чл. 694, ал. 2, т. 1 ТЗ по иск, предявен от същия ищец, с който се цели установяване съществуване на вземането му?“

  2. „Следва ли активната процесуална легитимация на ищеца да е налице към момента на предявяване на иска, за да е налице допустимост на производството, или може да бъде установена на по – късен етап от производството?“

  3. „Налице ли е правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск по чл. 694, ал. 3, т. 1 ТЗ от кредитор, чието вземане не е включено в одобрения от съда по реда на чл. 692 ТЗ списък на приети вземания?“

  Релевира отклонение от формирана практика на ВКС, обективирана в определение № 257/06.07.2020 г. по ч. т. д. № 778/2020 г. на II ТО, решение № 207/13.12.2010 г. по т. д. № 129/2010 г. на II ТО, решение № 251/06.03.2018 г. по т. д. № 593/2017 г. на II ТО, решение № 86/01.09.2017 г. по т. д. № 11068/2016 г. по трите въпроса, а отделно по третия от тях сочи, че отговорът му е от значение за точното прилагане на закона и развитие на правото.

  „Професионален спортен клуб Черноморец Бургас“ АД поддържа подадената от „Спортс пропърти мениджмънт“ АД частна касационна жалба.

  Ответникът по частната касационна жалба община Бургас не ангажира отговор.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо търговско отделение, като взе в предвид изложените доводи и провери данните по делото, намира следното :

  Частната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК от легитимирана да обжалва страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и отговаря на изискванията за редовност по чл. 284 ГПК, поради което се явява процесуално допустима.

  С обжалваното определение Апелативен съд Бургас е потвърдил определение № 835/31.08.2020 г. по т. д. № 343/2020 г. на Окръжен съд Бургас за спиране производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК поради наличие на обуславящ спор по т. д. № 336/2020 г. на Окръжен съд Бургас. Апелативният съд е възприел изводите на първоинстанционния съд относно наличието на преюдициалност между производството по т. д. № 336/2020 г. и производството

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари