Разпореждане №60231/25.10.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60232

  гр. София, 25.10.2021 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА - председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 606898 от 18.10.2021 г., констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 74 ЗЧСИ - II поток

  Касационна жалба вх. № 3882/16.07.2021 г. (П.К. от 15.07.2021 г.) отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – препис от въззивното решение е връчен на касатора на 16.06.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – л. 35 по гр.д. № 382/2020 г. на ПОС;

  6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи - постъпил е отговор, съдържащ искане за присъждане на разноски, и списък на разноските, подписани с КЕП, като липсва разпечатка от електронен файл за проверка на валидността му; представени са и незаверени от адвоката доказателства за извършване на разноските.

  Предвид изложеното, преписката следва да бъде върната за извършване на проверка на валидността на положения на отговора на касационната жалба и списъка на разноските КЕП от администриращия съд, като бъде приложена разпечатка от електронния файл, удостоверяващ неговата валидност. В случай че положеният КЕП е невалиден, следва да бъде указано на страната да представи саморъчно подписани документи. Освен това на страната следва да бъде указано да представи и надлежно заверен препис на приложените към отговора на касационната жалба доказателства за извършване на претендираните разноски.

  По изложените съображения, председателят на Трето гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Великотърновски апелативен съд за извършване на проверка на валидността на положения на отговора на касационната жалба и списъка на разноските КЕП и прилагане на разпечатка от електронния файл, удостоверяващ неговата валидност.

  В случай че положеният КЕП е невалиден, следва да бъде указано на страната да представи саморъчно подписани документи.

  На ответника по касационната жалба следва да бъде указано и да представи надлежно заверен препис на приложените към отговора на касационната жалба доказателства за извършване на претендираните разноски.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари