Определение №60231/09.06.2021 по дело №398/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60231

  [населено място], 09.06.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Добрева ч. т. д. № 398 по описа за 2021 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 274, ал. 2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на Ч. В. Т. срещу определение № 226/09.12.2020 г. по т. д. № 1986/2020 г. на ВКС, ТК, I ТО, с което е оставена без разглеждане молбата му за отмяна на решение № 260/24.06.2020 г. по т. д. № 378/2020 г. на Окръжен съд Пловдив.

  Оплакванията на Ч. В. Т. са концентрирани върху обстоятелството, че в две различни производства, образувани пред Окръжен съд Пловдив и пред Софийски градски съд, са постановени диаметрално противоположни определения по повод искане на молителката Л. И. Ф. за налагане на обезпечителна мярказапор върху дружествени дялове от капитала на „ФАСТ ФОРУАРД“ ООД, в което съдружник е Т.. С тази мярка се цели обезпечаване на предявен от Ф. срещу „ФАСТ ФОРУАРД“ ООД иск с правно основание чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ. Отделно от това, са изложени и доводи, че решение № 260/24.06.2020 г. по т. д. № 378/2020 г. на Окръжен съд Пловдив е постановено от съдията, който е разглеждал и т. д. № 173/2020 г. по описа на Окръжен съд Пловдив с предмет искане за обезпечение на бъдещ иск, предявим от Л. И. Ф. срещу „ФАСТ ФОРУАРД“ ООД, чрез запор на всички дружествени дялове от капитала му. Соченият съдия е отхвърлил молбата за допускане на обезпечение, но в същото време е отменил отказа на длъжностното лице по регистрация да впише запор върху същите тези дружествени дялове по определението на СГС. От жалбоподателят е формулирано искане атакуваният акт да бъде отменен и делото върнато за продължаване на процесуалните действия по разглеждане на молбата за отмяна.

  Препис от частната жалба не се връчва.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо търговско отделение, като взе в предвид изложените доводи и провери данните по делото, намира следното :

  Частната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК от легитимирана да обжалва страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което се явява процесуално допустима.

  Производството по т. д. № 1986/2020 г. по описа на ВКС, ТК, I ТО е образувано по молба за отмяна на решение № 260/24.06.2020 г. по т. д. № 378/2020 г. на Окръжен съд Пловдив, постановено в производство по чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ /изм. ДВ бр. 105/2020 г./. С цитираното решение е отменен отказ № 20200603115613/04.06.2020 г. на длъжностното лице по регистрация и му е указано да впише по партидата на „ФАСТ ФОРУАРД“ ООД обезпечителна заповед, издадена по гр. д. № 2819/2020 г. от СГС в полза на Л. И. Ф., с която е наложен запор върху дружествените дялове във „ФАСТ ФОРУАРД“ ООД. Сочената обезпечителна мярка е поискана, за да може успешно да бъде изпълнено решението по бъдещия иск, предявим от Л. И. Ф. срещу „ФАСТ ФОРУАРД“ ООД с правно основание чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ за установява вписването на несъществуващи обстоятелства по партидата на дружеството, касаещи прехвърляне не всички дялове в полза на А. С. и Ч. Т..

  С атакуваното в настоящото производство определение молбата на Ч. Т. е оставена без разглеждане с решаващите мотиви, че решението, постановено в производство по чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ не се ползва със сила на пресъдено нещо, поради което е извън предметния обхват на чл. 303 ГПК. На самостоятелно основание съставът на ВКС е приел, че е неприложима хипотезата на чл. 304 ГПК, тъй като молителят не се явява трето лице по смисъла на сочената разпоредба.

  При осъществяване на процесуалните си правомощия, разяснени с ТР № 6/15.01.2019 г. по т. д. № 6/2017 г. на ОСГТК на ВКС и приложими към процесната хипотеза, настоящият състав на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари