Определение №60231/08.06.2021 по дело №388/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60231

  София, 08.06.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти юни две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Декова частно гражданско дело № 388 по описа на Върховния касационен съд за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на И. Н. Г. срещу определение № 2154 от 01.10.2020 г., постановено по в. ч. гр. д. № 2697/2020 г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено определение № 212 от 24.04.2020 г. по гр. д. № 473/2019 г. на Софийски окръжен съд, с което е върната исковата молба на И. Н. Г. и е прекратено производството по делото.

  В частната жалба се съдържат доводи за неправилност и незаконосъобразност на атакуваното определение, иска се отмяната му и разглеждане на предявения иск.

  В изложението на основанията за допускане на касационно обжалване, жалбоподателката се позовава на основанието за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Формулирала е следните въпроси: 1. „Допустим ли е отрицателен установителен иск срещу ответник – „взискател по висящо изпълнително дело, ако има данни последният да е цедирал вземането си, ако ищецът цели да докаже, че вземането е било погасено преди извършването на цесията? Наличието на правен интерес за водене на отрицателен установителен иск срещу цесионер дерогира ли правния интерес от водене на същия иск срещу цедента, при условие, че не е доказана валидността на цесионния договор, нито е прекратено изпълнително дело срещу ищеца, по което взискател продължава да бъде цедента?”; 2. „Предмет на доказване или предмет на проверката за допустимост е титулярството и наличието на право на вземане в патримониума на ответника – взискател по висящо изпълнително дело срещу ищеца?”; и 3. „Може ли исковата молба да бъде върната от въззивния съд на основание, констатирано за първи път в производство по обжалване на определение за прекратяване на делото, без нередовността в тази част да е била администрирана по реда на чл. 129, ал. 2 от ГПК?”. Твърди, че въпросите са разрешени в противоречие с приетото в т. 5 на ТР № 1 от 09.12.2013 г. по тълк. д. № 1/2013 на ВКС, ОСГТК, в т. 4 на ТР от 17.07.2001 г. на ВКС, ОСГК, решение № 384 от 12.10.2012 г. по гр. д. 368/2012 г. на ВКС, IV г. о., решение № 83 от 23.05.2018 г. по гр. д. № 3448/2017 г. на ВКС, III г. о., решение № 90 от 01.06.2011 г. по гр. д. № 939/2010 г. на ВКС, III г. о., определение № 284 от 16.04.2010 г. по ч. т. д. № 518/2009 г. на ВКС, II т. о. и решение № 67 от 30.06.2011 г. по гр. д. № 605/2010 г. на ВКС, III г. о.

  В срока по чл. 276, ал. 1 ГПК е постъпил писмен отговор от ответната страна по жалбата „ЯНИ 03“ ООД, в който поддържа, че не е нелице основание за допускане на касационно обжалване, а по същество определението е правилно и законосъобразно.

  Върховният касационен съд, състав на ІІІ гражданско отделение, при данните по делото, намира следното:

  Частната касационна жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 от ГПК, от легитимна страна, срещу подлежащ на обжалване акт и е процесуално допустима.

  С обжалваното определение е прието, че нередовностите на исковата молба са отстранени – ищцата е посочила размера на насрещното вземане, от какво произтича то и момента, от който е настъпил погасителният ефект, но въпреки това предявеният установителен отрицателен иск е недопустим, тъй като в производството по иск по чл. 439 ГПК процесуално-легитимни са страните в изпълнителното производство. Взискател по изп. д. № 20189250401899 на ЧСИ Р. Г. - Ч. е „ЯНИ 03" ООД, именно срещу когото

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари