Определение №60231/24.09.2021 по дело №3411/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60231

  София, 24.09.2021 г.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, четвърто отделение, в закрито заседание на двадесет и трети септември две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  МАРИЯ ХРИСТОВА

  като разгледа докладваното от съдия А. Бонева ч. гр. дело № 3411 по описа за 2021 г., взе предвид следното:

  Производството по делото е образувано по частна касационна жалба, подадена от К. Б. П., действаща със съгласието на мака си М. С. П., чрез адв. Р. А. А., против определение № 272120/22.07.2021 г., постановено по въззивно частно гр.д. № 3971/2021 г. на Софийски градски съд. С него е потвърдено определение на първостепенния Софийски районен съд за отхвърляне молбата на К. П., действаща със съгласието на мака си М. С. П., да направи отказ от наследство, оставено й от Б. М. П..

  Съдът се е обосновал с чл. 130, ал. 4 СК, като приел, че отказ от права, какъвто е и отказът от наследство, сторен от непълнолетно лице, е нищожен.

  Касаторът обосновава допускане на касационно обжалване с въпросите: допустимо ли е извършването на отказ от наследство, направен от името на малолетен или непълнолетен наследник и представлява ли този отказ от права по смисъла на чл. 130, ал. 4 ЗС; преценката за това дали отказът от наследство е в интерес на малолетния или непълнолетния наследник, допустимо ли е да се направи в производството по чл. 130, ал. 3 СК.

  Предмет на Тълкувателно дело № 1/2021 г. на ОСГК на ВКС е въпросът: Допустимо ли е ненавършило пълнолетие дете да направи отказ от наследство и представлява ли той отказ от права по смисъла на чл. 130, ал. 4 СК. С допълнително разпореждане в тълкувателното дело е включено и питането: При издаването на разрешение от районния съд по реда на чл.130, ал.З СК, за извършване на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, необходимо ли е да се изисква представяне на доказателства за приемане на наследството по опис и представлява ли молбата за издаване на това разрешение конклудентно действие, с което може да се приеме наследството от непълнолетно лице?

  При така изясненото, видно е, че поставените въпроси в изложението към частната жалба попадат в приложното поле на т.1 от Тълкувателното дело, като те са и от значение за постановения от въззивния съд резултат в обжалваното определение.

  Ето защо, производството по настоящото дело следва да бъде спряно до постановяване на тълкувателно решение.

  Мотивиран от горното, съдът

  О П Р Е Д Е ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари