Определение №60230/24.09.2021 по дело №3214/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60230

  София, 24.09.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на двадесети септември през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мими Фурнаджиева

  ЧЛЕНОВЕ: Велислав Павков

  Десислава Попколева

  като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 3214 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.7, ал.5 ЗА.

  Образувано е по жалба с вх. № 16/06.01.2021 г., подадена от Д. Д. Х. срещу отговор на Висшия адвокатски съвет, обективиран в писмо, изх. № 1333/15.12.2021 г. по жалба на Х. срещу решение на Софийския адвокатски съвет от 05.03.2019 г. , с което е оставено без движение заявлението й с вх. № 1461/28.02.2019 г. за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия поради болест и освобождаване от плащане на членски внос за срока на болничните, на основание чл.23, ал.1 ЗА.

  Висшият адвокатски съвет не е депозирал становище по жалбата.

  Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира, че жалбата срещу горепосоченото писмо на Висшия адвокатски съвет, с което във връзка със заявление на жалбоподателката, съдържащо искане за освобождаването й от заплащане на месечни вноски към ВАдвС за периода от м.януари до м. март 2019 г., е отговорено, че не е налице основание за прилагането на чл.23, ал.1, пр. последно от Закона за адвокатурата „за временно преустановяване упражняването на адвокатската професия поради болест“, е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане по следните съображения:

  Законът за адвокатурата урежда изчерпателно хипотезите, в които актовете на Висшия адвокатски съвет подлежат на съдебен контрол – чл.7, ал.4-7, чл.9, ал.6, чл.10, ал.5, чл.16 ал.4 и 5, чл.19, ал.7 и 8, чл.20, ал.3, чл.22, ал.3, чл.53, ал.2, чл.61, ал.4, чл.106, ал.4, чл.116, ал.1 и чл.130, ал.2 ЗА. Решенията на Висшия адвокатски съвет извън изчерпателно посочените в закона хипотези, не подлежат на обжалване пред съд, тъй като съгласно разпоредбата на чл.134, ал.1 Конституцията на РБ адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се организация. Законодателят не е предвидил обща възможност за обжалване на всички решения, респ. мълчаливи откази на Висшия адвокатски съвет. Съдебното производство за контрол на решенията /отказите/ на ВАдвС е извън обхвата на общия исков или административен процес и основание за развитието му е или изрично посочване на ВКС като орган, пред който да се развие производството по обжалването, или пряко препращане към разпоредбата на чл.7, ал.5 ЗА, в който смисъл е и трайната съдебна практика на ВКС / определение № 250 от 10.01.2017 г. по гр.д. № 3301/2016 г. на III г.о., определение № 181 от ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари