Определение №60226/22.11.2021 по дело №648/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60226

  София, 22.11.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на десети ноември две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Ефремова

  ЧЛЕНОВЕ: Бонка Йонкова

  Евгений Стайков

  изслуша докладваното от съдия Е.Стайков т.д.№648/2021г. и за да се произнесе взе предвид следното :

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Специализирана болница за рехабилитация Стайков и фамилия“ ЕООД – [населено място], общ.Несебър, срещу решение №73 от 28.09.2020г., постановено по в.т.д.№133/2020г. на Бургаски апелативен съд, ТО, с което е потвърдено решение №526 от 03.01.2020г. по т.д. №377/2018г. на Бургаски окръжен съд и са присъдени разноски в полза на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) – [населено място], за въззивната инстанция.

  С потвърденото първоинстанционно решение са отхвърлени исковете с правно основание чл.79 ЗЗД вр.чл.59 ЗЗО и чл.86 ЗЗД на

  На 29.12.2020г. по делото е постъпила молба вх.№10161/29.12.2020г., с която ищецът „Специализирана болница за рехабилитация – Варна“ АД, представляван от изпълнителния директор Ц. А. Д., е уведомил Върховния касационен съд, че във връзка със сключено с насрещната страна НЗОК извънсъдебно споразумение,, на основание чл.233 ГПК се отказва от предявените пред Варненски окръжен съд искове. Към молбата са приложени справка от ТР за актуалното състояние на касатора, от която е видно, че Ц. Д. представлява ищцовото дружество и споразумение вх.№100003-2809/7/ от 18.12.2020г. между болницата и НЗОК.

  Отказът от предявените искове, заявен от изпълнителния директор на ищеца, десезира Върховния касационен съд от спора, разрешен с обжалваното с касационната жалба въззивно решение. Поради това и на основание чл.233, изр.2 ГПК въззивното решение и потвърденото с него първоинстанционно решение следва да бъдат обезсилени, а производството по делото - да бъде прекратено.

  Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,

  О П Р Е Д Е Л И :

  ОБЕЗСИЛВА на основание чл.233 ГПК решение №232/30.10.2019г., постановено по в.т.д.№496/2019г. на Варненски апелативен съд, ТО, 3 с-в, и потвърденото с него решение №496/05.06.2019г. по т.д.№626/2018г. на Варненски окръжен съд, ТО.

  ПРЕКРАТЯВА производството по т.д.№1156/2020г. по описа на ВКС, Търговска колегия.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на ВКС, Търговска колегия, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари