Определение №60225/08.06.2021 по дело №108/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60225

  [населено място], 08.06.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на първи юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Николова ч. т. д. №108 по описа за 2021г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.274, ал.3 от ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, [населено място], срещу определение №260085 от 10.11.2020г. по в.ч.т.д.№670/2020г. на Пловдивски апелативен съд, Търговско отделение, трети състав, с което е потвърдено определение от 04.09.2020г. по т.д.№930/2019г. на Пловдивски окръжен съд, за спиране на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК на производството по делото до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по а.х.д. №3661/2019г. на Административен съд – София град.

  Частният касационен жалбоподател поддържа, че обжалваното определение е неправилно поради нарушение на материалния закон – касационно основание по чл.281, т.3, пр. първо ГПК. Счита, че не е налице преюдициалност на административното производство с предмет валидността на Решение № СП-2 от 06.03.2019г. на КЕВР, за изхода на спора по т.д. № 930/2019г. на Пловдивски окръжен съд. Твърди, че въззивният съд не е обсъдил неговите доводи, основани на практика на ВКС – определение №597 от 30.09.2019г. по ч.т.д. №1628/2019г., постановено при факти, идентични с тези по настоящото дело. В посоченото определение е прието, че висящо пред административен съд производство, в което се оспорва решение на КЕВР за определяне на размера на нетното специфично производство (НСП) на електрическа енергия от възобновяеми източници, не е преюдициално спрямо търговско дело, образувано по иск на производител на ел. енергия за заплащане на количествата ел. енергия, надвишаващи НСП, по преференциални цени. Моли въззивното определение и потвърденото с него определение на първата инстанция да бъдат отменени, а делото да бъде върнато на Пловдивски окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

  В изложението по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК се поставя като обуславящ въпросът: „Дали е налице преюдициалност между изхода на административното дело, по което се обжалва решение на КЕВР, с което се определя НСП за определен вид обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, и делото, в производството по което се претендира заплащане на произведена електрическа енергия над НСП по преференциална цена?“. Искането за допускане на касационно обжалване е основано на чл.280, ал.1, т.1 от ГПК, като се сочи противоречие на атакувания въззивен съдебен акт с определение № 597 от 30.09.2019 г. по ч.т.д. № 1628/2019 г. на ВКС, II т.о., постановено по реда на чл.274 ал.3 от ГПК.

  Ответникът по частната касационна жалба „Тракия Електро Пауър“ ЕООД, [населено място], обл. Пловдив, поддържа, че не са налице предпоставките за допускане на касационен контрол на въззивното определение.

  „Национална електрическа компания“ ЕАД, [населено място], трето лице помагач на страната на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, поддържа,че определението е неправилно и незаконосъобразно, като моли същото да бъде допуснато до касация и отменено. Подробни съображения излага в писмен отговор.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, първо отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на страните, приема следното:

  Частната касационна жалба е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна, при спазване на предвидения в чл.275, ал.1 от ГПК преклузивен срок и е насочена срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  За да постанови обжалваното определение, съставът на Пловдивски апелативен съд е приел, че един от основните спорни въпроси по образуваното пред Пловдивски окръжен съд търговско дело, с оглед твърденията и възраженията на страните, е дали се дължи изкупуване по преференциални цени на цялото количество, произведена от ФЕЦ на ищеца електрическа енергия, или само за количествата до НСП. Изложил е мотиви, че доколкото отказът на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД да изкупува произведена от възобновяеми източници електроенергия над НСП, се основава на обжалваното пред АССГ Решение № СП-2 от 06.03.2019 г. на КЕВР, решаването

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари