Определение №60224/19.07.2021 по дело №267/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60224

  ГР. София, 19.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 15.07.21 г. в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  Като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №267/21 г., намира следното:

  Производството е по чл.248 ГПК.

  В срока по ал.1 е постъпила молба от Б. Г., ищец -жалбоподател и ответник по жалбата на противната страна, за присъждане на разноските по делото за оказаната му безплатна адвокатска помощ от адв. Н. Д.. Молителят претендира на осн. чл.38, ал.2, вр. с ал.1, т. 2 от ЗАдв. и чл.7, ал.2, т.4 от Наредба №1/2004 г. на ВАдв.С да му се присъди възнаграждение за настоящата инстанция в размер на 1749,21 лв., с включен ДДС, като са представени доказателства за регистрация на адвоката по ЗДДС.

  Ответникът по молбата „Елаците мед” АД, с.Мирково я оспорва като недопустима и неоснователна по подробно изложени в отговор съображения. Претендира разноски за производството по чл.248 ГПК в размер на 400 лв., като представя доказателства за извършването им.

  ВКС намира молбата за допустима – подадена е в законния срок от имаща право да претендира на осн. чл.78, ал.1 и 3 ГПК разноски по делото страна. Съдът се произнася по искането за разноски с всеки акт, с който приключва производството по делото пред съответната инстанция – чл.81 ГПК. В случая определението по чл.288 ГПК от 10.05.21 г. е актът, с който приключва производството пред ВКС и с него съдът следва да се произнесе по искането за разноски.

  ВКС не се е произнесъл по разноските в определението си от 10.05.21 г. по настоящото дело, поради което са налице предпоставките за допълването му по реда на чл.248 ГПК. Касаторът ищец е представил списък на разноските 2 бр./ л.30 и 43/, с които иска присъждане на възнаграждение по чл.38, ал.2, вр. с ал.1,т.1,2 и 3 ГПК, с включен ДДС.

  По делото са представени и пълномощни за предоставена на ищеца Б. Г. безплатна адв. помощ/л.32 и 42/, като в графата за договорено възнаграждение е посочено: чл.38, ал.2, вр. с ал.1,т.2 ЗАдв. Дължимото адв. възнаграждение в случая съгл. чл.7, ал.2, т.4 от Наредба №1/2004 г. на ВАдв. С е 1749,21 лв. На осн. чл.9, ал.2 от Наредба №1/2004 г., с оглед приключване на делото в закрито заседание, на ищеца следва да се присъдят ¾ от тази сума или 1311,91 лв. с ДДС.

  За производството по чл.248 ГПК разноски не се присъждат/опр. по ч.гр.д. №740/19 г. на първо г.о. на ВКС и цитираната в него практика/, поради което искането на ответника за разноски е неоснователно.

  Поради изложеното ВКС на РБ, трето г.о.

  О П Р Е Д Е Л И:

  ДОПЪЛВА определението от 10.05.21 г. по настоящото дело като ОСЪЖДА „Елаците Мед” АД, с.Мирково, Софийска област да заплати на осн. чл.38, ал.2 ЗАдв. на адв. Н. Д., с посочен по делото адрес, възнаграждение за предоставена пред ВКС безплатна адвокатска помощ на ищеца и касатор по делото Б. Г. в размер на 1311,91 лв. с ДДС.

  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Елаците мед” АД, с.Мирково за присъждане на разноски за производството по чл.248 ГПК в размер на 400 лв.

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари