Определение №60223/16.07.2021 по дело №3899/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60223

  гр. София, 16.07.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на четиринадесети юли през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело № 3899 по описа на Върховния касационен съд за 2020 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 248 ГПК.

  Образувано е по молба на адв. М. К. от АК – Благоевргад, в качеството й на особен представител на касаторите Д. Ш. и К. М., граждани на И., за допълване на определение № 264 от 06.04.2021 г. по настоящото дело с присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение за осъщественото процесуално представителство в касационното производство, изразяващо се в изготвяне на касационна жалба с изложение на основанията за допускане на касационно обжалване, без участие в открито съдебно заседание.

  В срока за отговор не е постъпило писмено становище от ищеца по делото - Етажна собственост на „Апартаментен комплекс”- средно етажно застрояване, м. „Изворите” - [населено място].

  Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, намира следното:

  Производството по гр. д. № 3899/2020 г. по описа на ВКС е образувано по касационна жалба на Д. Ш. и К. М., граждани на И., чрез особения им представител - адв. М. К., срещу въззивно решение № 903377 от 27.07.2020 г., постановено по възз. гр. д. № 268/2020 г. по описа на Благоевградския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 209 от 10.01.2020 г. по гр. д. № 1432/2016 г. на Районен съд – Разлог, с което са уважени предявените от Етажната собственост на „Апартаментен комплекс”- средно етажно застрояване, м. „Изворите” - [населено място] срещу Д. Ш. и К. М. искове с правно основание чл.6, ал. 1, т. 8, т. 9 и т. 10 вр. с чл. 38 ЗУЕС.

  С определение № 264/06.04.2021 г. по гр. д. № 3899/2020 г. настоящият състав на ВКС не е допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Не е определяно възнаграждение на особения представител на страната за извършеното от нея процесуално представителство в касационното производство.

  Молбата за допълване на определението в частта за разноските е подадена в законоустановения едномесечен срок по чл. 248, ал. 1 ГПК от легитимирана страна, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е и основателна.

  Адв. К. е участвала в производството по чл. 288 ГПК като особен представител по чл. 48, ал. 2 ГПК на касаторите. Участието й се е изразило в изготвяне на касационна жалба с приложено изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение. С оглед основанието за назначаването на особения представител, разноските за него са за сметка на ищеца. Възнаграждението за особения представител се дължи авансово от ищеца за всяка инстанция и не е обусловено от изхода на спора, тъй като основанието за заплащането му е възмездяване на труда на определения на насрещната страна особен представител, без участието на който не би могло да се разглежда и разреши спора по делото. Размерът на възнаграждението се определя от съда, внася се авансово от ищеца по сметка на съда и се изплаща от съда на съответния особен представител, а с крайния съдебен акт, съобразно изхода на делото, съдът присъжда разноските в тежест на загубилата делото страна. Ако производството в съответната инстанция е приключило, без да е внесено дължимото възнаграждение на особения представител, няма пречка този пропуск да се отстрани по реда на чл. 248 ГПК.

  Възнаграждението за особения представител адв. К. за производството пред касационната инстанция не е внесено авансово от ищеца, поради което следва да се определи допълнително. Съгласно чл. 9, ал.2, вр. чл. 7, ал.2, т. 4 ГПК от Наредба № 1/2004 г. за МРАВ минималното възнаграждение на особения

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари