Определение №60221/16.06.2021 по дело №1398/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  - 3 -

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60221

  гр. София 16.06.2021 година.

  Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на 26.05.2021 (двадесет и шести май две хиляди двадесет и първа) година в състав:

  Председател: Зоя Атанасова

  Членове: Борис Илиев

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, частно гражданско дело № 1398 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството по делото е по реда чл. 274, ал. 2, изр. 2 от ГПК и е образувано по повод на частна жалба с вх. № 1956/09.03.2021 година, подадена от М. Д. К., против определение № 50/24.02.2021 година, постановено по гр. д. № 2395/2020 година по описа на ВКС, ГК, ІV г. о.

  С обжалваното определение съставът ВКС, ГК, ІV г. о. е върнал подадената от К. против определение № 12/19.01.2021 година, постановено по гр. д. № 2395/2020 година по описа на ВКС, ГК, ІV г. о., в частта му с която не е допуснато касационно обжалване на решение № 418/01.04.2020 година на Окръжен съд Пловдив, гражданско отделение, седми въззивен състав, постановено по гр. д. № 11/2020 година, частна жалба с вх. № 1295/16.02.2021 година. В частната си жалба К. излага твърдения, че обжалваното определение е неправилно, като е поискала същото да се отмени и делото да се върне на съдебния състав по гр. д. № 2395/2020 година по описа на ВКС, ГК, ІV г. о., с указания за надлежното администриране на подадената против определение № 12/19.01.2021 година, постановено по гр. д. № 2395/2020 година по описа на ВКС, ГК, ІV г. о. частна жалба.

  Насрещната страна по частната касационна жалба „Лено“ АД [населено място] е подала отговор на същата с вх. № 3006/08.04.2021 година, с който е изразило становище, че жалбата е неоснователна и като такава трябва да бъде оставена без уважение, а оспорваното с нея определение да бъде потвърдено.

  М. Д. К. е била уведомена за обжалваното определение на 02.03.2021 година, а подадената от нея частна жалба е с вх. № 1956/09.03.2021 година предвид, на което е спазен предвидения в разпоредбата на чл. 275, ал. 1 от ГПК преклузивен срок за упражняване на правото на обжалване. Жалбата е подадена от заинтересована страна и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл. 260 и чл. 261 във връзка с чл. 275, ал. 2 от ГПК. Поради това същата е допустима и следва да бъде разгледана по същество.

  Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:

  За да постанови обжалваното определение съдебният състав по гр. д. № 2395/2020 година по описа на ВКС, ГК, ІV г. о. е приел, че частната жалба трябвало да бъде върната като недопустима, тъй като определението срещу което била подадена не подлежало на обжалване. Съгласно чл. 274, ал. 2, изр. 2 от ГПК на обжалване пред друг тричленен състав на ВКС подлежали само определенията, постановени от тричленен състав на ВКС, които преграждали по-нататъшното развитие на делото, както и тези, за които това било посочено изрично в закона. В случая определение № 12/19.01.2021 година, постановено по гр. д. № 2395/2020 година по описа на ВКС, ГК, ІV г. о., в частта, с което не било допуснато касационно обжалване на въззивното решение, не било преграждащо. С постановяването му по реда на чл.288 ГПК не било допуснато касационно обжалване поради това, че не са били налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 и ал. 2 от ГПК. Ако разглеждането на касационната жалба бъдело допуснато, съдът я разглеждал по същество, а ако то не бъдело допуснато, определението по чл. 288 от ГПК влизало в сила. Възможността за инстанционен контрол била изчерпана и обжалване пред друг тричленен състав на ВКС в ГПК не била изрично предвидено, поради което трябвало да се приеме, че не били налице хипотезите на чл. 274, ал. 1 от ГПК.

  Този изводи на съдебния състав по гр. д. № 2395/2020 година по описа на ВКС, ГК, ІV г. о. се споделят от настоящия съдебен

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари