Определение №60221/02.06.2021 по дело №1365/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60221

  гр. София, 02.06.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Симеон Чаначев

  Членове: Александър Цонев

  Филип Владимиров

  като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев ч. гр. д. № 1365/2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК и е образувано по частна жалба на Д. К. П. от [населено място] срещу определение № 97 от 19.03.2021 г. по гр. д. № 643/2021 г. на ВКС, III Г.О., с което е оставена без разглеждане като процесуално недопустима молбата му за отмяна вх. № 8435/07.10.2019 г.

  Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

  За да се произнесе по частната жалба, ВКС взе предвид следното:

  Производството по гр. д. № 643/2021 г. по описа на ВКС, III Г.О., е образувано по подадена от Д. П. молба за отмяна на влязлото в сила решение № 6859 от 05.07.2012 г. по гр.д. № 6860/2011 г. на Софийския районен съд, I Г.О., 37 състав, с което е отхвърлен предявеният от П. срещу Е. А. В. иск с правно основание чл.26, ал.2 ЗЗД за прогласяване нищожността поради липса на съгласие на договор за продажба, обективиран в нотариален акт № .., том.., рег. № .., дело № .. от 1998 г., с който П. М. Г. е продала на Е. А. В. недвижим имот, находящ се в [населено място], кв. В..

  В конкретния случай подадената от Д. К. П. молба за отмяна вх. № 8435/07.10.2019 г. уточнена с молба вх. № 5185949/11.11.2019 г., в която е посочено, че са налице нови обстоятелства и нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които са могли да бъдат известни при решаването му. Посочени са множество документи, касаещи правото на собственост върху недвижими имоти в [населено място], за които се твърди, че са били на прадядото на молителя, впоследствие наследени от баба му, а след нейната смърт - от майка му.

  С разпореждане № 58 от 26.02.2021 г. на съдията докладчик по гр. д. № 643/2021 г. на ВКС, III Г.О., на молителя са дадени указания за отстраняване на нередовностите на молбата за отмяна в едноседмичен срок, а именно: да изброи и индивидуализира четливо, с дата, входящ номер и издател всички документи, цитирани в молба вх. № 5185949/11.11.2019 г., да обясни какво е значението на всеки един от документите за делото, по което е постановено влязлото в сила решение, да посочи кога и как е узнал за тези документи.

  В срока за изпълнение на указанията молителят е подал молба вх. № 2093/12.03.2021 г., към която прилага документи, които според него имат отношение към изхода на спора, изброени в 24 пункта, които касаят собствеността върху посочените в молба вх. № 5185949/11.11.2019 г., недвижими имоти. П. не е посочил кога е узнал за част от тях (документите по т. 6, т. 7, т. 10, т. 12, т. 14, т. 18, т. 19, т. 20, т. 21, т. 22 и т. 23), а по отношение на други става ясно, че са били представяни по водените от молителя дела (документите, описани в раздел първи, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 8 т. 9, т. 11, т. 13, т. 15, т. 16, т. 17 и т. 24)

  С обжалваното в настоящото производство определениe ВКС приема, че молителят не е изпълнил указанията и не е уточнил какво е значението на документите за делото, по което е постановено влязлото в сила решение, поради което не е изпълнени изискването за мотивираното изложение на основанието за отмяна по смисъла на чл. 306, ал.1 ГПК. Молителят не бил изпълнил и указанията за посочване кога е узнал за част документите, а по отношение на други тримесечният срок по чл. 305, ал. 1, т. 1 ГПК

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари