Разпореждане №60217/11.10.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60217

  гр. София, 11.10.2021 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА – Председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 606465/06.10.2021 г., констатира следното:

  Преписката е образувана по касационна жалба вх. № 13955 от 09.08.2021 г. срещу решение № 809 от 12.07.2021 г., постановено по в.гр.д. № 383/2021 г. на Софийски апелативен съд.

  Касационното производство е по чл. 2в, ал. 1, т. 2 ЗОДОВ; – II поток

  Касационната жалба отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК /КЖ е подписана от председателя на РС - Сливница/

  6/ внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи /постъпил отговор в срок/;

  Но преписката следва да се върне на администриращия съд поради следното:

  Отговорът на КЖ, подаден от П. Н., е приподписан с КЕП от пълномощник /приложено пълномощно на лист 8 от гр.д. 210/20 на СОС/. Преписката следва да бъде върната на администриращия съд, на осн. чл. 285 ГПК, за извършване на проверка на валидността на положения КЕП върху отговора на касационната жалба, като бъде приложена разпечатка от електронния файл, удостоверяваща валидността на КЕП; евентуално – да бъде указано на страната да представи саморъчно подписани документи, в случай, че положеният КЕП не е валиден или не принадлежи на подателя.

  По изложените съображения, председателят на Трето отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписка вх. № 606465/06.10.2021 г. на администриращия Софийски апелативен съд за надлежно изпълнение на дадените по-горе указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари