Определение №60216/19.08.2021 по дело №4162/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60216

  София, 19.08.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети юли през две хиляди двадесет и първата година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 4162 по описа на трето гражданско отделение на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 248, ал. 1 ГПК.

  Постъпила е молба с вх. № 10188/29.12.2020 г. от В. К. Д., чрез пълномощника му адв. И. Ю., с искане за изменение на решение № 152 от 22 декември 2020 г., постановено по настоящото гражданско дело в частта му за разноските. Претендира се присъждането на допълнително разноски за разликата над определените от съда 800 лева до сумата от 2318 лева, представляващи адвокатско възнаграждение за производството пред касационната инстанция. Поддържа се искане за присъждане на разноски за заплатени държавни такси в касационната инстанция, както и за определяне на дължимите разноски в производството пред първа и въззивна инстанция съобразно окончателния изход на делото.

  С искане за допълване на същото решение в частта за разноските е постъпила и молба с вх. № 499/21.01.2021 г. от И. Н. П., чрез адв. И. Д.. Поддържа се, че доколкото касационната жалба, по която е образувано производството пред настоящата инстанция, не е уважена в цялост, то на ответницата по касация следва да бъдат присъдени разноски съобразно отхвърлената част.

  Производството по делото е образувано по искове на И. П. срещу В. Д. за установяване произхода на роденото от ищцата дете Н. Н. П. от Д. с правна квалификация чл. 69 от Семейния кодекс, както и за упражняване на родителските права по отношение на детето, определяне режим на лични контакти на Д. с детето и за заплащане на издръжка на детето в размер на 800 лева месечно, считано от 01.11.2016 г. до отпадане на основанието за заплащането ѝ. С решение № 1595 от 28 юни 2019 г., постановено по в.гр.д. № 4635/2018 г. по описа на апелативния съд в [населено място], е уважен искът на И. П. по чл. 69 СК за произход на детето Н., родено на ............... г., от бащата В. К. Д., постановено е детето в бъдеще да носи името Н. В. Д., предоставено е упражняването на родителските права върху детето на майката И. П. и е определен режим на лични отношения на детето с неговия баща. По отношение на исковете по чл. 70 СК за издръжка на детето Н., с въззивното решение е отхвърлен искът за издръжка за една година назад – от 01.11.2016 г. до предявяването на исковата молба в размер на 800 лева месечно; отхвърлен е искът за издръжка до размер от 800 лева за периода 01.11.2017 г.-30.05.2019 г. За периода след 30.05.2019 г. до настъпване на причина за изменението или прекратяването на издръжката, искът е уважен за сумата до 400 лева, а за разликата до пълния предявен размер от 800 лева, искът е отхвърлен. Страните са осъдени на разноски.

  По съществото на подадените молби съдът намира следното:

  Производството пред настоящата инстанция, по което е постановено решението, чието изменение и допълване се иска от страните, е образувано по касационна жалба на В. Д., подадена срещу въззивното решение в частта, с която е уважен искът за издръжка в размер на 400 лева за периода от 30.05.2019 г. занапред. С постановеното по реда на чл. 290 ГПК решение по настоящото гражданско дело, въззивното решение се отмени в обжалваната му част и искът за издръжка на детето Н. от неговия баща в размер на 400 лева за периода от 30.05.2019 г. занапред се отхвърли. В резултат на постановеното решение са отхвърлени изцяло предявените от И. П. срещу В. Д. искове за издръжка. Срещу въззивното решение в останалите му части, включително в частта, с която са отхвърлени исковете за издръжка за минал

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари