Определение №60216/11.06.2021 по дело №1529/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60216

  гр.София, 11.06.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

  Председател: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  Членове: ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

  ЕРИК ВАСИЛЕВ

  като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев частно гр.д. № 1529 по описа за 2021 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл.278, вр. с чл.274, ал.2 ГПК.

  Образувано по частна жалба на „КАМЕЯ – 7“ ООД, представлявано от управителя М. Н. К., чрез адвокат М. Д. от АК-В., срещу разпореждане № 32/14.01.2020 г. по гр.д.№ 223/2019г. на Апелативен съд В., с което се оставя без уважение молбата й от 13.01.2020 г. за повторно продължаване на срока за отстраняване на нередовности в касационна жалба вх. № 6634/27.11.2019 г. против решение № 102/15.10.2019 г. по същото дело и тя е върната като нередовна.

  Частната жалба съдържа доводи за нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост на определението с искане да бъде отменено и върнато на администриращия съд с указания.

  Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, констатира че обжалваният съдебен акт подлежи на касационно обжалване, тъй като с него се прегражда по-нататъшното развитие на делото (чл.274, ал.1, т.1 ГПК). Частната жалба е подадена в срок от процесуално легитимирана страна, с оглед на което е редовна и допустима.

  Разгледана по същество частната жалба е неоснователна.

  Проверката за редовност на подадената касационни жалба е служебно задължение на администриращия съд, чийто акт се обжалва, тъй като чрез нея жалбоподателят определя обема на търсена защита и съдействие в производството, в съответствие с изискванията на чл.6 ГПК. В случая, апелативният съд правилно е приел, че подадената срещу постановеното от него решение касационна жалба вх.№ 6634/27.11.2019 г. е нередовна, тъй като не е внесена дължимата държавна такса, не е приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.284, ал.3, т.1 ГПК и преписи за насрещната страна, с оглед на което е дал указания за отстраняване на допуснатите нередовности в жалбата. Съобщението за нередовността на касационната жалба е получено от процесуалния представител на жалбоподателя на 12.12.2019 г., който не е изпълнил указанията на съда, но с допълнителна молба от 23.12.2019 г., подадена по пощата на 19.12.2019 г., е поискал продължаване на срока, което е уважено от съда с 2 седмици, считано от 27.12.2019 г., т.е. до 10.01.2020 г. С нова молба, подадена чрез куриер на 13.01.2020 г., повторно е поискано продължаване на срока, без да са изпълнени дадените указания, вкл. за внасяне на държана такса по жалбата, което съдът е приел за необосновано и неподкрепено с доказателства, поради което е върнал касационната жалба.

  Разпореждането за връщане е съобразено с изискванията на закона, поради което следва да бъде потвърдено изцяло. Когато констатира, че жалбата не отговаря на изискванията на закона, съдът е длъжен да даде ясни и изчерпателни указания на жалбоподателя по начин, по който те могат да бъдат възприети от него, както и да предупреди страната за последиците от тяхното неизпълнение в указания му срок. В конкретния случай, липсват доказателства за уважителни причини за продължаване на срока по реда на чл.63 ГПК, поради което неизпълнението им е основание за връщане на жалбата.

  Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.,

  О П Р Е Д Е Л И:

  ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 32/14.01.2020 г. по гр.д. № 223/2019 г. на Апелативен съд В., с което се връща касационна жалба с вх.№ 6634/27.11.2019 г., подадена от „КАМЕЯ–7“ ООД, представлявано от М. Н. К., чрез адвокат М. Д. от АК-В.,.

  Определението е окончателно.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ: 1.

  2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари