Определение №60215/17.08.2021 по дело №383/2019


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Друго

Анотация

Въпрос
Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

- 2 -

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 60215

гр. София 17.08.2021 година.

Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 09.06.2021 (девети юни две хиляди двадесет и първа) година в състав:

Председател: Зоя Атанасова

Членове: Владимир Йорданов

Димитър Димитров

като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 383 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

С молба вх. № 3338/13..05.2020 година, подадена по пощата на 12.05.2020 година, Държавата е поискала да бъде допълнено по реда на чл. 248 от ГПК постановеното по делото решение № 45/08.04.2020 година като А. О. А. и Н. А. М. да бъдат осъдени да й заплатят направените по делото разноски за производството пред ВКС.

Ответниците по молбата А. О. А. и Н. А. М. неса подали на молбата, като не са изразили становище по допустимостта й основателността на същата.

Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки данните по делото, намира следното:

С постановеното по делото решение № 45/08.04.2020 година съставът на ІV г. о. на ВКС е отменил решение № 178/24.10.2018 година на Апелативен съд Пловдив, 1-ви граждански състав, постановено по гр. д. № 336/2018 година и е постановил ново, с което е отхвърлил предявените от А. О. А. и Н. А. М. против Държавата искове, с правно основание чл. 49 от ЗЗД, за заплащане на сумите от по 70 000.00 лева на всеки един от тях, представляващи част от цялото вземане от по 100 000.00 лева за всеки един от двамата, за обезщетение за претърпените от тях, вследствие на смъртта на сина им А. А. О., настъпила на 09.12.2014 година, поради удавяне в отводнителен канал, намиращ се в землището на [населено място] и вливащ се в река „Т.”, неимуществени вреди, заедно със законната лихва върху сумите, считано от датата на увреждането 09.12.2014 година до окончателното плащане, като не се е произнасял по отношение на дължимите се в касационното производство разноски.

С оглед изхода на делото е налице хипотезата на чл. 78, ал. 3 от ГПК и Държавата има правото да иска от А. О. А. и Н. А. М. заплащане на направените от нея в касационното производство разноски. Срокът, в който същите са могли да бъдат поискани не е бил изтекъл към момента на подаване на молбата за това, предвид чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година, и за преодоляване на последиците и § 13 от ПЗРЗИДЗНЗ обнародван в ДВ бр. 44/13.05.2020 година, в сила от 15.05.2020 година. Видно от представените по делото доказателства Държавата е направила разноски в размер на 30.00 лева държавна такса за допускане на касационното обжалване и 2800.00 лева държавна такса за разглеждане на касационната жалба или общо разноските за държавни такси са в размер на 2830.00 лева, като същите са дължими се от А. О. А. и Н. А. М.. Към тези разноски следва да бъде прибавена и сумата от 100.00 лева юрисконсултско възнаграждение по чл. 78, ал. 8 от ГПК

Предвид на това е налице хипотезата на чл. 78, ал. 3 от ГПК и Държавата има право да иска присъждането на направените от нея разноски за адвокатско възнаграждение пред касационната инстанция. Видно от представените по делото доказателства същата е направила такива в размер на общо 2930.00 лева. С постановеното по делото решение № 45/08.04.2020 година обаче такива разноски не са присъждани. Молбата на Държавата е подадена на 12.05.2020 година, с оглед на което е спазен срокът, в който може да се иска допълването на определението в частта му за разноските.

С оглед на това молбата по чл. 248 от ГПК е основателна и постановено по делото решение № 45/08.04.2020 година трябва да се допълни като А. О. А. и Н. А. М. бъдат осъдени за заплатят на Държавата сумата от 2930.00 лева разноски за касационното производство.

По изложените съображения Върховният

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари