Определение №60214/17.08.2021 по дело №3198/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  - 2 -

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60214

  гр. София 17.08.2021 година.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 09.06.2021 (девети юни две хиляди двадесет и първа) година в състав:

  Председател: Зоя Атанасова

  Членове: Владимир Йорданов

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 3198 по описа за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  С молба вх. № 3980/12.05.2021 година „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД [населено място] е поискалf да бъде допълнено по реда на чл. 248 от ГПК постановеното по делото определение № 293/15.04.2021 година като Е. П. Р. бъде осъдена да му заплати сумата от 100.00 лева, представляващи разноски за юрисконсултско възнаграждение пред касационната инстанция по чл. 78, ал. 8 от ГПК.

  Ответницата по молбата Е. П. Р. не е подала отговор, като не е изразила становище по допустимостта и основателността й.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки данните по делото, намира следното:

  С постановеното по делото определение № 293/15.04.2021 година съставът на ІV г. о. на ВКС не е допуснал касационно обжалване на решение № 574/11.06.2020 година на Окръжен съд Пловдив, четиринадесети състав, постановено по гр. д. № 610/2020 година, като по този начин е оставил без уважение подадената против него от Е. П. Р. касационна жалба с вх. № 20 439/20.07.2020 година.

  Предвид на това е налице хипотезата на чл. 78, ал. 3 от ГПК и ответника по тази жалба „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД [населено място] има право да иска присъждането на разноски за юрисконсултско възнаграждение пред касационната инстанция по чл. 78, ал. 8 от ГПК, доколкото представения от дружеството отговор на касационната жалба е изготвен от юрисконсулт. С постановеното по делото определение № 293/15.04.2021 година обаче такова възнаграждение не е присъждано. Молбата на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД [населено място] е постъпила в съда на 12.05.2021 година, като е подадена по пощата на 11.05.2021 година, с оглед на което е спазен срокът, в който може да се иска допълването на определението в частта му за разноските.

  С оглед на това молбата по чл. 248 от ГПК е основателна и постановено по делото определение № 293/15.04.2021 година трябва да се допълни като Е. П. Р. бъде осъдена да заплати на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД [населено място] сумата от 100.00 лева, представляващи разноски за юрисконсултско възнаграждение пред касационната инстанция по чл. 78, ал. 8 от ГПК.

  По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Четвърто отделение

  ОПРЕДЕЛИ:

  ДОПЪЛВА определение № 293/15.04.2021 година, постановено по гр. д. № 3198/2020 година по описа на ВКС, ГК, ІV г. о. в частта му за разноските като:

  ОСЪЖДА Е. П. Р. от [населено място],[жк], [жилищен адрес] вх. „В“, ап. 18, с ЕГН [ЕГН] и съдебен адрес [населено място], [улица], партер, чрез адвокат Д. Д. да заплати на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД [населено място], [улица] сумата от 100.00 лева, представляващи разноски за юрисконсултско възнаграждение пред касационната инстанция по чл. 78, ал. 8 от ГПК.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

  Председател:

  Членове: 1.

  2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари