Определение №60214/10.06.2021 по дело №1819/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 60214/10.06.2021 г.

  Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение, в закритото заседание на девети юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Веска Райчева

  Членове: Зоя Атанасова

  Геника Михайлова

  разгледа докладваното от съдия Михайлова ч.гр.д. № 1819 по описа за 2021 г.

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

  Обжалвано е определение № 4181/ 25.02.2020 г., с което Софийски градски съд е отказал да измени въззивното решение в частта за разноските по молба от П. В. Г. по чл. 248 ГПК.

  Определението се обжалва от П. В. Г. с довод, че в нарушение на чл. 78, ал. 5 ГПК въззивният съд е отказал да намали прекомерното адвокатско възнаграждение за представителството на ищеца пред втората инстанция до минималния размер по Наредба № 1/09.07.2004 г., което жалбоподателят е осъден да възстанови с въззивното решение.

  От ответника М. И. Б., ответник и по частната жалба, не е постъпил отговор.

  Настоящият състав я намира с допустим предмет (чл. 274, ал. 1, т. 2, вр. чл. 248, ал. 3 ГПК), от процесуално легитимирана страна – жалбоподател е ищецът, чиято молба по чл. 248 ГПК за изменение на въззивното решение по разноските е отхвърлена), подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК (препис от определението е връчен на 10.06.2021 г., а жалбата е от 17.06.2021 г.), в компетентност на Върховния касационен съд (арг. пак от чл. 248, ал. 3 ГПК) и при всички останали предпоставки за нейната редовност и допустимост, но неоснователна. Съображения:

  С въззивното решение е било прието, че: 1) исковете и въззивната жалба от ищеца (от жалбоподателя) срещу първоинстанционното решение са неоснователни; 2) разноските от ответника пред втората инстанция се изчерпват със заплатеното адвокатско възнаграждение за сумата 1 200 лв.; 3) възражението на ищеца по чл. 78, ал. 5 ГПК е неоснователно – възнаграждението е над минималния размер по Наредба № 1/ 09.07.2004 г., но съответства на фактическата и правна сложност на делото пред втората инстанция, а не е прекомерно и 4) на основание чл. 78, ал. 3 ГПК жалбоподателят е длъжен да го възстанови изцяло.

  Жалбоподателят е поискал въззивният съд да измени решението си в частта по разноските. С обжалваното определение е оставена без уважение неговата молба по чл. 248 ГПК, в която отново е поддържал възражението си по чл. 78, ал. 5 ГПК.

  Настоящият състав намира, че когато страната съществено е надценила труда на своя адвокат, а заплатеното за процесуалното представителство пред съответната инстанция е прекомерно, законът предоставя на насрещната страна, която е отговорна да възстанови сторените по делото разноски, възражението по чл. 78, ал. 5 ГПК. Възражението се базира на твърдения за липса на причина връзка на сторения разход с действителната правна и фактическа сложност на делото, т.е. на твърдения, че с уговореното страната е надценила труда на своя адвокат. Законът фингира тази връзка до минималните размери по Наредбата по чл. 36 ЗА. В останалите случаи, когато по възражението по чл. 78, ал. 5 ГПК съдът установи, че такава връзка няма, за да го намали, възнаграждението следва да е прекомерно, т.е. трудът на адвоката да е съществено надценен. Надценяване няма, когато в предходна инстанция адвокатското възнаграждение вече е било намалено, правният спор е пренесен изцяло пред по-горната инстанция, а страната е заплатила възнаграждението за представителството си пред горната инстанция, съобразно редуцирания размер. Тогава тя е възприела съдебния акт, а когато първоинстанционното решение в тази част е влязло в сила, въпрос по чл. 78, ал. 5 ГПК не може да бъде поставян.

  Случаят е точно такъв. С първоинстанционното решение по възражение по чл. 78, ал. 5 ГПК адвокатското възнаграждение, платено от ответника и поставено в тежест на ищеца, е било намалено до размера от 1 200 лв. Ответникът е възприел съдебния акт и в този размер е договорил и платил възнаграждението за представителството си пред втората инстанция. Първоинстанционното решение в тази част междувременно е влязло в

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари