Определение №60213/09.06.2021 по дело №372/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60213

  гр.София,

  09.06.2021 г.

  Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на седми юни, две хиляди и двадесет и първа година година в състав:

  Председател:ВЕСКА РАЙЧЕВА

  Членове: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа докладваното от съдията Райчева ч. гр.д. №372 описа за 2020 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274 ГПК.

  Обжалвано е било определение от 19.12.2019г. по гр.д.№2905/2019г. на ВКС-ІІІ г.о. , с което е оставена без разглеждане касационна жалба с вх. № 68400/ 27.05.2019 г. на А. Б. М. в частта, имаща за предмет постановеното въззивно решение № 2645/11.04.2019 г. по възз.гр.д. № 15786/ 2017 г. на Софийски градски съд по предявения от същата насрещен иск за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди с цена 2 000 лева и е прекратено касационното производство в тази част.

  С определение от 07.02.2020г. ВКС е потвърдил определение от 19.12.2019г. по гр.д.№2905/2019г. на ВКС-ІІІ г.о.

  Жалбоподателят – А. Б. М., моли да бъде отменено определението и да бъде разгледана по същество касационната й жалба.

  Върховният касационен съд, състав на четвърто г.о., при тези данни, констатира следното:

  С определение от 19.12.2019г. по гр.д.№2905/2019г. на ВКС-ІІІ г.о. е оставило без разглеждане касационна жалба с вх. № 68400/ 27.05.2019 г. на А. Б. М. в частта, имаща за предмет постановеното въззивно решение № 2645/11.04.2019 г. по възз.гр.д. № 15786/ 2017 г. на Софийски градски съд по предявения от същата насрещен иск за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди с цена 2 000 лева и е прекратено касационното производство в тази част. Съдът е съобразил разпоредбата на чл. 280, ал. 3, т.1, предл.1-во ГПК, според която не подлежат на касационно обжалване въззивните решения по граждански дела с цена на иска до 5 000 лв. Прието е, че в случая предявеният насрещен иск за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди от деликт е с цена 2 000 лв., поради което въззивното решение в тази му част не подлежи на инстанционен контрол пред ВКС.

  Върховният касационен съд, състав на четвърто г.о. по жалба на А. М. е приел, че определението в обжалваната му част е правилно, тъй като съгласно разпоредбата на чл.280, ал.3, т.1 ГПК са необжалваеми по реда на касационното обжалване въззивните решения по граждански дела с цена на иска до 5 000 лева и по търговски дела с цена на иска до 20 000 лева. Прието е, че доколкото частта от обжалваното решение, с която е отхвърлен иск за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди от деликт в размер на 2000лева, попада в тази категория и при цена на този от обективно съединените насрещни искове под 5 000 лева, то касационната жалба в тази и част правилно е приета за недопустима.

  Прието е за неоснователно оплакването на жалбоподателката за това, че не се касае до два обективно съединени иска, а нейният насрещен иск с претенции за заплащане на обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди от деликт е единен , тъй като са предявени два самостоятелни иска, които разбира се могат да бъдат разгледани в едно общо производство. Съдът е счел, , че определението на първия тричленен състав на ВКС в обжалваната му част е съобразено със закона и следва да бъде потвърдено.

  При така установените данни настоящият състав намира, че е изчерпан процесуалният ред за проверка законосъобразността на постановеното определение от 07.02.2020г. по ч.гр.д.№372/2020г., четвърто г.о. на ВКС с оглед разпоредбата на чл.274 ГПК, поради което подадената срещу същото частна жалба - озаглавена молба възражение вх.№4954/23.06.2020г. и допълнение към нея вх.№5836/23.07.2020г., следва да се остави без разглеждане.

  Предвид изложените съображения, съдът

  О п р е д е л и :

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба - озаглавена молба възражение вх. №4954 /23.06.2020г. и допълнение към нея вх.№5836/23.07.2020г., на А. Б. М. срещу определение от 07.02.2020г. по ч.гр.д.№372/2020г., четвърто г.о. на ВКС.

  Определението може

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари