Разпореждане №60212/01.10.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60212

  гр. София, 01.10.2021 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА – председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 606135 от 28.09.2021 г., констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 26, ал. 2, предл. 3 и чл. 42, ал. 2 ЗЗД - II поток.

  Касационна жалба вх. № 4991/04.08.2021 г. против решение № 162/29.06.2021 г. по в. гр. д. № 268/2019 г. на Окръжен съд - Русе, която отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – препис от обжалваното решение е връчен на касатора на 05.07.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК – след указания;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – към К.Ж.;

  6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор, подаден по електронна поща и подписан с електронен подпис.

  Предвид изложеното в т. 7 преписката следва да бъде върната на Окръжен съд - Русе за извършване на служебна проверка от администриращия съд на валидността на положения върху отговора на касационната жалба електронен подпис, като бъде приложена разпечатка от електронния файл, удостоверяващ неговата валидност, евентуално в случай, че положеният електронен подпис не е валиден да бъде указано на адв. Биляна Димитрова да представи саморъчно подписан отговор.

  По изложените съображения, председателят на Трето гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Окръжен съд - Русе за извършване на служебна проверка от администриращия съд на валидността на положения върху отговора на касационната жалба електронен подпис, като бъде приложена разпечатка от електронния файл, удостоверяващ неговата валидност, евентуално в случай, че положеният електронен подпис не е валиден да бъде указано на адв. Биляна Димитрова да представи саморъчно подписан отговор.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари