Определение №60211/01.11.2021 по дело №1/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60211

  гр. София, 01.11.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на I т. о. в закрито заседание през две хиляди двадесета и първа година, в състав:

  Председател: Емил Марков

  Членове: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  като изслуша докладваното от съдия Петрова т. д. № 1 по описа за 2021 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е образувано по реда на чл.48 ЗМТА по искова молба постъпила на 17.11.2020 г., подадена от „РОДЕКС ИНВЕСТ“ ЕООД срещу В. И. И. и Е. Г. И., е поискано ВКС да прогласи за нищожно на основание чл.47, ал.2 ЗМТА във вр. с чл.19 ГПК арбитражно решение №2020-08-06-031-2019/06.08.2020 г. на Арбитражен съд при Съюза на арбитрите в България по вътрешно арбитражно дело № 031/2019 г.

  С разпореждане от 11.01.2021 г. на съдията – докладчик по делото исковата молба е оставена без движение с указания в едноседмичен срок да бъдат представени доказателства кога на ищцовото дружество е връчено арбитражното решение, предвид обстоятелството, че видно от приложеното към исковата молба копие на пощенски плик, с посочен изпращач арбитражния съд и адресат „РОДЕКС ИНВЕСТ”, датата на изпращането му е 11.08.2020 г., но не са налични данни за датата на получаването му.

  С молба от 21.01.2021 г. ищецът чрез пълномощника си адв. Д. е поискал издаване на съдебно удостоверение по силата на което да се снабди с информация от „Български пощи”АД относно датата на доставка, подателя и получателя на конкретно посочената пощенска пратка, с която ищецът твърди, че му е било връчено арбитражното решение. Искането е уважено и на 25.01.2021 г. е разпоредено издаването на удостоверение. На 01.04.2021 г., след констатация от съдията - докладчик, че съдебното удостоверение е издадено още на 26.01.2021 г. - незабавно след поискването, но до 01.04.2021 г. страната не се е явила да го получи /респ. не е поискала по друг начин връчването му/, е разпоредено изпращането на съобщение до „РОДЕКС ИНВЕСТ”ЕООД с указания да предприеме незабавно действия за получаването му. На страната отново е указано, че исковата молба е без движение, и е даден нов едноседмичен срок от получаване на удостоверението за изпълнение на указанията - представянето на доказателства за датата на уведомяване за постановеното арбитражно решение. От изпратеното съобщение се установява, че страната е била редовно уведомена за последните указания. С оглед констатацията, че в рамките на предоставения срок дадените указания не са били изпълнени, с определение № 93/23.04.2021 г. по т. д. № 1/2021 г. на ВКС, I т. о., на основание чл.129, ал.3 във вр. с чл.129, ал.2 ГПК във вр. с чл.48, ал.1, изр. първо ЗМТА, настоящият състав върна исковата молба.

  Определение № 93/23.04.2021 г. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари